LET OP: Er zijn wat wijzigingen in het jaarprogramma!

Zo stond 20 september gepland voor de mentoraatresultaten (o.l.v. Diana Bokje). Maar op die datum zijn er een aantal deelnemers verhinderd en kunnen dan dus hun werk niet presenteren.
Dit was de oude situatie:
• 20 september – presentatie resultaten mentoraat bij Diana Bokje
• 15 november – presentatie werkgroepen deel 1
• 6 december – presentatie werkgroepen deel 2

Voor de deelnemers van het mentoraat bleef er uiteindelijk maar 1 datum over waarop alle deelnemers aanwezig kunnen zijn, en dat is 6 december.

Na vele opties te hebben bekeken is er geschoven met de werkgroep presentatie-avonden.
De presentatie van de eerste drie werkgroepen (Architectuur, Straatfotografie en Portret) is naar voren gehaald en vindt nu plaats op 20 september. De overige twee werkgroepen (Macro en Natuur) zullen hun presentatie houden op 15 november.
De mentoraatpresentaties vinden plaats op 6 december.

Op de tweede werkgroepavond op 15 november laat Erik van den Elsen de film zien die hij maakte tijdens een heel speciale reis naar Spitsbergen.

Samenvattend is dit de nieuwe situatie:
20 september – presentatie werkgroepen deel 1 (Architectuur, Straatfotografie en Portret)
15 november – presentatie werkgroepen deel 2 (Macro en Natuur)
6 december – presentatie mentoraatresultaten van de deelnemers aan het mentoraat onder begeleiding van Diana Bokje.

Noteer dit in je agenda.
De agenda op onze website is uiteraard al gewijzigd en is ook up-to-date.