Voor wie?
Fotoclub Oog & Optiek is voor iedereen die met de camera iets meer zou willen dan de bekende familie- en vakantiekiekjes. Via Oog & Optiek kan je je techniek van fotograferen en je eigen stijl verder ontwikkelen. Onderwijl krijg je volop input van de andere leden: de oude rotten, maar ook de nieuwe leden, laten hun visie zeker horen.
Daarnaast wordt er geregeld een mentoraat georganiseerd, waarbij een ervaren fotograaf je in een aantal sessies helpt bij het vinden van (nieuwe) richting. Voor het mentoraat moet je je apart opgeven en betalen.

Lidmaatschap
Je kunt je aanmelden als lid bij Fotoclub Oog & Optiek door het aan te geven op een clubavond of een e-mail te sturen naar onze secretaris of onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Je bent dan lid, voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.
De contributie is € 90,- per jaar. Dit is inclusief lidmaatschap van de Fotobond, zodat je mee kunt doen aan nationale (en internationale) fotowedstrijden.

Aanmeldformulier lidmaatschap fotoclub Oog & Optiek

* Verplichte velden

Voorletters
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*

Geslacht* ManVrouw

Geboortedatum*

Straat en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*

Telefoon
Mobiel
E-mail*

Hoe heeft u ons gevonden?