Samenstelling commissies

Wat Wie
Bestuur Voorzitter: Riana Wassing
Secretaris: Ingrid Ten Bruggencate
Penningmeester: Meta Vellinga
Algemeen bestuurslid 01: Erik van den Elsen
Algemeen bestuurslid 02: Peter Michielsen
Jaarprogramma Erik van den Elsen
Esther Groot
Sjoukje Buitenhuis
Exposities Contactpersoon: Peter Michielsen
Wim van Plateringen
Gesina Ploeger
Nieuwsbrief en Website Riana Wassing
Peter Michielsen
Ingrid Ten Bruggencate
Reserve: Erik van den Elsen
Bibliotheek Ingrid van Beurden
Clubtochten Wisselend
Materiaal en onderhoud Kees Jan Schilstra
Esther Groot
PR Wisselend
Wedstrijden Ingrid Ten Bruggencate
Sjoukje Buitenhuis
Gesina Ploeger
Riana Wassing
Werkgroepen Peter Michielsen