Samenstelling commissies

WerkgroepenPeter Michielsen

Wat Wie
Bestuur Voorzitter: Riana Wassing
Secretaris: Ingrid Ten Bruggencate
Penningmeester: Meta Vellinga
Algemeen bestuurslid 01: Erik van den Elsen
Algemeen bestuurslid 02: Peter Michielsen
Jaarprogramma Erik van den Elsen
Ingrid van Beurden
Hans Willemsen
Corinne Wielhouwer
Exposities Contactpersoon: Peter Michielsen
Wim van Plateringen
Gesina Ploeger
Kees Jan Schilstra
Jan van Roekel
Marlies van de Watering
Nieuwsbrief en Website Riana Wassing
Peter Michielsen
Ingrid Ten Bruggencate
Reserve: Erik van den Elsen
Bibliotheek Ingrid van Beurden
Clubtochten Wisselend
Materiaal en onderhoud Kees Jan Schilstra
Esther Groot
PR Wisselend
Wedstrijden Ingrid Ten Bruggencate
Werkgroepen Peter Michielsen