Onze club kent een werkgroepstructuur.

Een groepje leden komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Zij hebben een gemeenschappelijke interesse voor een genre. Dat gebeurt buiten de clubavonden om bij iemand van het groepje thuis. Met elkaar plannen maken over aanpak, locaties, fototocht en bij een volgende bijeenkomst de resultaten bekijken, bespreken, en met nieuwe plannen weer aan de slag gaan. Iemand van de groep neemt de rol van organisator op zich t.b.v. het maken van de afspraken.

De clubavonden waarin werk kan worden getoond, hebben altijd de mogelijkheid om vrij werk te laten zien. De werkgroepleden mogen hun foto’s ook op zo’n clubavond neerzetten en laten bespreken. Dat is voor de andere clubleden inspirerend om te zien en voor het betreffende werkgroeplid interessant als extra feedback naast de bespreking in het werkgroepje. Zo ook blijft de binding met de gehele club in stand gedurende de loop van het jaar.

Hoe werkt zo’n werkgroepje?
Een voorbeeld voor “architectuur”: iemand wil de dynamiek van moderne architectuur gaan fotograferen; een ander juist de tegenstelling tussen oud en nieuw; een derde wil op zoek naar abstraherende composities door in te zoomen op delen van een gebouw en een vierde wil de relatie tussen de kleine mens en de grote, overweldigende gebouwen gaan verbeelden. Daarover kun je met elkaar tips en ideeën uitwisselen en vervolgens locaties bedenken en uitstapjes afspreken.

De bijeenkomsten gaan over de resultaten, het bespreken ervan en het maken van vervolgplannen.

De groep heeft geen mentor, docent of leider, alleen een organisator. Het is dus geen mentoraat, geen cursus, maar een bijeenkomst waarin iedereen van elkaar kan leren en elkaar kan enthousiasmeren.

Werkgroepen

Architectuur

Organisator:
Erik van der Elsen

Macro

Organisator:
Ria van Plateringen

Natuur

Organisator:
Kees Jan Schilstra

Portret

Organisator:
Theo Fama

Straatfotografie

Organisator:
Peter Michielsen

Activiteiten werkgroepen

Werkgroep activiteiten en werkgroep-uitjes
Je kunt als geïnteresseerd lid ook eens een keer met een werkgroep mee waar je (nog) geen deel van uitmaakt. Zo kun je een keer snuffelen aan zo’n werkgroep. Of als je een bestemming ziet, waar je graag een keer naartoe wilt gaan, dan ben je ook van harte welkom. Meld je dan even aan bij de organisator van die werkgroep en ga gezellig mee!
Hieronder (en in de agenda) vind je alle werkgroep activiteiten en werkgroep-uitjes. Klik op een werkgroep-tab voor de betreffende activiteiten.

Paddenstoelen.
Voor meer info kun je contact opnemen met de organisator van Werkgroep Macro.

De werkgroep Natuur heeft een WhatsApp groep waarmee afspraken worden gemaakt.

Werkgroep portret – fotobespreking

woensdag 4 november @ 20:00 - 22:00

Bij werkgroep portret worden de gemaakte foto’s besproken of het werk van andere fotografen.

Nieuwsgierig?
Je bent altijd van harte welkom tijdens onze bijeenkomsten.
Ook al maak je geen portretten je steekt er altijd wat van op.

Kijk voor meer informatie op de website van: Werkgroep Portret
Of neem contact op met de organisator: Theo Fama

Werkgroep portret – workshop

woensdag 9 december @ 20:00 - 22:00

Werkgroep portret heeft een informatieve avond in de vorm van een soort workshop.

Nieuwsgierig?
Je bent altijd van harte welkom om een workshop bij te wonen.
Ook al maak je geen portretten je steekt er altijd wat van op.

Kijk voor meer informatie op de website van: Werkgroep Portret
Of neem contact op met de organisator: Theo Fama

Foto-uitje naar Arnhem georganiseerd door de werkgroep ‘straatfotografie’.

Voor meer info kun je contact opnemen met de organisator van dit uitje: Marc Peterse

Werkgroep straatfotografie – fotobespreking

woensdag 27 januari 2021 @ 20:00 - 22:00

Vanavond worden foto’s besproken.

Dat zal gebeuren of in De Schakel of Het Westhoffhuis van 20:00 tot 22:00 uur.
Voor meer info kun je contact opnemen met de organisator: Peter Michielsen