Onze club kent een werkgroepstructuur

Een groepje leden komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Zij hebben een gemeenschappelijke interesse voor een genre. Dat gebeurt buiten de clubavonden om bij iemand van het groepje thuis. Met elkaar plannen maken over aanpak, locaties, fototocht en bij een volgende bijeenkomst de resultaten bekijken, bespreken, en met nieuwe plannen weer aan de slag gaan. Iemand van de groep neemt de rol van organisator op zich voor het maken van de afspraken.

Als werkgroeplid kun je je foto’s op een vrij-werkavond neerzetten en laten bespreken. Dat is voor de andere clubleden inspirerend om te zien en voor jou interessant als extra feedback naast de bespreking in het werkgroepje. Zo ook blijft de binding met de gehele club in stand gedurende de loop van het jaar.

Hoe werkt zo’n werkgroepje?
Een voorbeeld voor architectuur: iemand wil de dynamiek van moderne architectuur gaan fotograferen; een ander juist de tegenstelling tussen oud en nieuw; een derde wil op zoek naar abstraherende composities door in te zoomen op delen van een gebouw en een vierde wil de relatie tussen de kleine mens en de grote, overweldigende gebouwen gaan verbeelden. Daarover kun je met elkaar tips en ideeën uitwisselen en vervolgens locaties bedenken en uitstapjes afspreken.

De bijeenkomsten gaan over de resultaten, het bespreken ervan en het maken van vervolgplannen.

De groep heeft geen mentor, docent of leider, alleen een organisator. Het is dus geen mentoraat, geen cursus, maar een bijeenkomst waarin iedereen van elkaar kan leren en elkaar kan enthousiasmeren.

Werkgroepen

Architectuur

Organisator:
-Vacature-

Macro

Organisator:
Ria van Plateringen

Portret

Organisator:
Kees Jan Schilstra

Straatfotografie

Organisator:
Simone Kuijt

Natuur

Organisator:
Liesbeth Beerling

Fototechniek

Organisator:
Erik van der Elsen

Activiteiten werkgroepen

Werkgroepactiviteiten en -uitjes
Je kunt als geïnteresseerd lid ook eens een keer met een werkgroep mee waar je (nog) geen deel van uitmaakt. Zo kun je een keer snuffelen aan zo’n werkgroep. Of als je een bestemming ziet waar je graag een keer naartoe wilt gaan, dan ben je ook van harte welkom. Meld je dan even aan bij de organisator van die werkgroep en ga gezellig mee!
Hieronder (en in de agenda) vind je alle werkgroepactiviteiten en -uitjes. Klik op een werkgroep-tab voor de activiteiten.