Op de afdelingsvergadering van 4 december j.l. heeft Carleen van den Anker afscheid genomen als secretaris van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid.
Het bestuur dankt Carleen nogmaals hartelijk voor haar vele werk dat ze de afgelopen 7 jaren voor de afdeling heeft gedaan.

Helaas hebben we ondanks herhaalde oproepen nog niemand bereid gevonden de taak van secretaris op zich te nemen. Het bestuurswerk moet natuurlijk wel doorgaan om het voortbestaan van de afdeling te waarborgen.

Vacature afdelingssecretaris

Heeft fotografie jouw interesse? En zie jij jezelf wel als een verbindende schakel binnen een enthousiaste organisatie als de fotobond Gelderland-Zuid? Misschien ben jij dan binnenkort onze nieuwe afdelingssecretaris

Wie zoeken we?
Als fotobond organiseren we allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Dat kan een lezing van een wereldberoemde fotograaf zijn, een fotocursus of een regionale ledenvergadering. Hierbij speelt de secretaris een belangrijke rol. We zoeken daarom iemand die kan plannen en organiseren. Uiteraard met hulp van de overige bestuursleden. Daarnaast bestaat je werk uit het afhandelen van correspondentie, het bijhouden van ons (digitale) archief en het notuleren van bestuursvergaderingen. Ook hierbij kun je rekenen op de enthousiaste steun van ons team.
Vereiste is wel dat je individueel lid bent van de Fotobond en/of lid bent van een fotoclub binnen de afdeling Gelderland Zuid.

Wat hebben we jou te bieden?
De inkomsten van onze bond gaan vooral naar interessante activiteiten, niet naar salarissen. Het bestuurswerk wordt dus niet vergoed. Maar, je krijgt er wel degelijk wat voor terug! Bijvoorbeeld een groot ‘flitsend en klikkend’ netwerk van (amateur)fotografen, verspreid over de regio. Inclusief het huidige ambitieuze afdelingsbestuur dat je graag op weg helpt de komende maanden. Als je zelf actief bent als fotograaf, dan zit je natuurlijk op de eerste rij bij alles wat we organiseren.

Wil je meer weten?
Meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met bestuurslid Ina Kotterman (inakotterman@gmail.com) of voorzitter afdelingsbestuur Marcel Waterman (marcel.waterman@me.com).

Het bestuur van de afdeling wenst jullie allen een bijzonder goed, maar vooral gezond 2020.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ina Kotterman (interim) secretaris