Aan: alle leden van Oog & Optiek
Van: het bestuur
Datum: 30 november 2019

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 18 december 2019

Hierbij nodigen we je van harte uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 18 december a.s. om 20.00 uur. De agenda is kort: we maken graag van de Kerstbijeenkomst gebruik om een bestuurswissel door te voeren.

Het afgelopen jaar heeft Hans Brongers zijn voorzitterschap stukje bij beetje overgedragen aan Riana Wassing. Bovendien heeft Rob van Geel aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap beëindigt. We hebben in de persoon van Peter Michielsen een goede opvolger gevonden.

Agenda:
1. Opening en welkom
2. Bestuurswissel
a. Hans Brongers treedt af als voorzitter. Riana Wassing wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat om Hans op te volgen.
b. Rob van Geel treedt af als Algemeen Bestuurslid. Peter Michielsen wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat om Rob op te volgen.
NB: het is natuurlijk toegestaan om andere kandidaten voor deze posities aan te melden. In onze statuten staat in artikel 17 beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Je vindt de statuten op het ledengedeelte van onze website, onder het tabje Club informatie.
3. Sluiting

Na deze korte vergadering beginnen we aan het feestelijke deel van de avond, waarin we onder meer het jaarprogramma voor 2020 presenteren. We hopen dat je erbij bent op 18 december!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Hans Brongers, voorzitter