Uitnodiging voor de Afdelingsportfolioavond 2019 op dinsdag 11 februari 2020 bij Fotokring De Liemers in Zevenaar met als fotobespreker Hans Brongers.

De afdelingsportfolioavond 2019 wordt alsnog georganiseerd op 11 februari 2020. Het bestuur van de afdeling heeft Fotokring De Liemers in Zevenaar bereid gevonden als gastheer voor deze avond op te treden.
We nodigen clubleden en persoonlijke leden van Fotobond Afdeling Gelderland Zuid van harte uit om hieraan mee te doen. Ook als je zelf geen portfolio presenteert ter bespreking is het een leuke en leerzame avond om bij aanwezig te zijn.

De portfolio-avond wordt gehouden op dinsdag 11 februari 2020. We hebben Hans Brongers bereid gevonden om de foto’s te bespreken. Hans is bondsmentor van de Fotobond, lid van Fotoclub Oog en Optiek in Lunteren, lid van de gespreksgroep Portret van de Fotobond, cursusleider “Fotobespreken” en medeauteur van het boek “Over foto’s gesproken”.

Wat is de portfolioavond? De portfolioavond is een afdelingsavond waar ieder lid van Afdeling Gelderland Zuid zijn portfolio kan presenteren. Sinds 2013 is hieraan de voordracht voor deelname aan Foto Nationaal gekoppeld. De Afdeling mag ca. zestien fotografen voordragen voor een uitnodiging voor Foto Nationaal. Maximaal vijf daarvan worden gekozen door de bespreker van de portfolioavond, op grond van de kwaliteit van de getoonde fotoseries.

Wat is een portfolio? Een portfolio bestaat uit maximaal vijf foto’s. De foto’s moeten qua stijl/onderwerp een samenhang hebben. Foto’s minimaal 20×30 cm (A4) in dik passe-partout (minimaal formaat 40×50 cm).

Let op: de foto’s worden in print getoond op een presentatiebord. Op basis daarvan vindt de bespreking plaats. De foto’s worden tijdens de bespreking ook met een beamer geprojecteerd. Daarom vragen we jullie om de digitale bestanden van de te bespreken foto’s uiterlijk zaterdag 1 februari via WeTransfer.com te sturen naar secretaris@fotokringdeliemers.nl. Ter plekke worden geen opnames gemaakt. Wil je de digitale foto’s nummeren met je bondsnummer en de volgorde? Dus bijvoorbeeld: 061801 enz. Het formaat van de bestanden mag max 1800 pixels breed zijn of max 1200 pixels hoog. Vierkante foto’s max 1200 pixels hoog.
Het is handig als je op de achterkant van de passe-partout je naam, bondsnummer en hetzelfde volgordenummer als bij de digitale foto’s vermeld.

Locatie: De portfolioavond wordt gehouden in Schuttersgebouw Sint Andreas, Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. Voor het schuttersgebouw is een grote parkeerplaats waar na 19.00 uur gratis kan worden geparkeerd.

Tijd: De bespreking begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en kunnen de foto’s worden neergelegd. De bespreker en de andere aanwezigen kunnen deze dan vast bekijken. Het is dus raadzaam om op tijd aanwezig te zijn.