Maandagavond 18 januari hebben we een externe bespreker die onze foto’s gaat bespreken.  Ook deze clubavond kan helaas niet fysiek plaatsvinden. We ontmoeten elkaar dus weer via Zoom.  De bespreker is Jan Nabuurs (Bondsmentor en ervaren jurylid). Met hem is besproken hoe deze avond zal verlopen.  We beginnen met de fotobesprekingen van de inzendingen.
Daarna laat Jan ons zijn selectieproces zien:
– hoe kwam hij tot de uiteindelijke samenstelling van de serie
– de toelichting: waarom deze foto’s.

Doe mee: zoek uit je fotobestanden van pakweg de afgelopen 2 jaar naar je beste foto’s (de foto’s mogen eerder ook al eens besproken zijn geweest). Het onderwerp is helemaal vrij. Je mag maximaal 7 fotobestanden aanleveren, waarvan door Jan 5 worden besproken.

Fotobestanden kun je aanleveren middels de bekende WeTransfer button in de agenda -> Selectie voor de Bondsfotowedstrijd

Waarom dan 7 bestanden?
Jan moet uit alle foto’s een serie van 10 foto’s selecteren voor onze inzending voor de Bondsfotowedstrijd van 2021. Het is makkelijker selecteren wanneer er een wat ruimer aanbod beschikbaar is om uit te kiezen. In vroeger jaren legden we aan het eind van de fotobesprekingen extra foto’s uit op de grond, waaruit de bespreker dan de selectie maakte.

De Fotobond heeft op dit moment aangegeven dat clubs hun inzending digitaal van 1 februari t/m 29 maart kunnen doen, terwijl de foto’s (in passe-partout) in dozen pas van 29 maart t/m 11 april hoeven te worden opgestuurd. De uitslag is verschoven naar 15 mei. Alles vanwege corona dus later dan in voorgaande jaren. Het voordeel is dat we voldoende tijd hebben om na deze avond van een geselecteerd fotobestand een perfecte afdruk te laten maken.