Beste leden van fotoclubs en persoonlijke leden.

Het bestuur van de afdeling heeft Diana Bokje bereid gevonden om in januari 2021 te starten met een tweetal digitale mentoraten van 5 avonden. Het betreft 1 mentoraat voor experts en 1 algemeen mentoraat.
Het expert mentoraat is bedoeld voor maximaal 6 personen en het algemene mentoraat voor maximaal 8 personen. De kosten voor het expert mentoraat zijn € 60,00 en voor het algemeen mentoraat € 50,00. Het expert mentoraat is iets duurder, maar met 6 personen krijg je ook meer aandacht.
Hierna vermeld ik de data en de voorwaarden die Diana stelt aan de mentoraten.
Denk hier even over na. Het expert mentoraat is echt bedoeld voor leden die zich willen verdiepen in hun fotografie. Stel jezelf de vraag of je voldoende kennis hebt om daaraan mee te doen.

Je kunt je opgeven voor 1 van de mentoraten door je aan te melden via secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl met vermelding van expert of algemeen en direct ook het bedrag dat bij het mentoraat vermeld is over te maken op de bankrekening van de Fotobond Gelderland Zuid: IBAN NL55 INGB 0005 8562 78
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Vol is echt vol.

Net als bij de vorige afdelingsmentoraten geldt afhankelijk van het aantal aanmeldingen een maximumaantal deelnemers per club. Zijn er veel aanmeldingen dan wordt er geloot. Willen jullie bij aanmelding even aangeven bij welke club je lid bent of persoonlijk lid. Heb je je al aangemeld, dan mail me dit alsnog even. Wacht tot nader order met betalen tot je bericht hebt dat je kan deelnemen. Heb je al betaald, dan storten we je het bedrag per omgaande terug als je niet geloot wordt om deel te kunnen nemen.

Graag uiterlijk voor 20 december aanmelden. Dan kan ik nog voor kerst e.a. afronden


Data mentoraten en voorwaarden voor deelname door Diana Bokje:

Expert mentoraat
Maandag: start 20.00 uur
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
24 mei

Algemeen mentoraat
Woensdag: start 20.00 uur
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
26 mei

Het expert mentoraat met maximaal 6 personen is bedoeld voor fotografen die:
• Zich willen bezighouden met de betekenis van fotografie
• Een serie wil maken waarbij foto en tekst een geheel vormen of andere disciplines gebruiken naast fotografie
• Al langdurig aan een serie bezig zijn en deze willen verdiepen
• Hun gevoelens willen gebruiken als uitgangspunt voor fotografie

Het andere mentoraat met maximaal 8 personen is bedoeld voor fotografen die:
• Betere composities willen leren maken
• Seriematig willen leren werken
• Kennis willen maken met Miksang (even googelen)
• Zich willen verdiepen in een ander genre als wat ze normaal doen
• Hun fotografie willen verbeteren

Fijne Feestdagen,
Ina Kotterman