Uitnodiging voor de Afdelings-portfolioavond op dinsdag 16 maart 2021

Online via ZOOM met Peter van Tuijl

De uitgestelde afdelingsportfolio-avond van 2020 wordt online georganiseerd op 16 maart 2021. Het bestuur van de Afdeling heeft Camera Club Wageningen bereid gevonden als gastheer op te treden.
We nodigen clubleden en persoonlijke leden van Fotobond-afdeling Gelderland Zuid van harte uit om mee te doen. Ook als je zelf geen portfolio inbrengt voor de bespreking is het een leuke en leerzame avond om bij aanwezig te zijn. We hebben Peter van Tuijl bereid gevonden om de foto’s te bespreken. Peter is een zeer ervaren bespreker; hij is bondsmentor van de Fotobond, veelvuldig jurylid, redactielid van In Beeld, lid van het Oost-Gelders fotografencollectief enz enz.

Wat is de portfolioavond? Op de portfolioavond kan ieder lid van Afdeling Gelderland Zuid zijn of haar portfolio presenteren. Het werk wordt besproken door een gerenommeerd bespreker, bij voorkeur ieder jaar iemand anders. Sinds 2013 is hieraan een deel van de voordracht voor Foto Nationaal gekoppeld. De Afdeling mag daar in totaal zestien fotografen voor nomineren. Maximaal vijf daarvan worden gekozen door de bespreker van de portfolioavond.

Wat is een portfolio? Een portfolio bestaat uit maximaal vijf foto’s. De foto’s moeten qua stijl/onderwerp een samenhang hebben.

Let op: anders dan andere jaren worden de foto’s niet in print getoond en er zit niemand in de zaal. Door alle corona-beperkingen kunnen wij geen grote groep leden bijeenbrengen voor een gezamenlijke bespreking. Daarom is ervoor gekozen de digitale beelden vooraf naar de bespreker te sturen. Die kan zich voorbereiden en zal op dinsdag 16 maart alle series bespreken via ZOOM.

Daarom vragen we jullie om de digitale bestanden van de te bespreken foto’s uiterlijk maandag 1 maart via WeTransfer.com te sturen naar cameraclubwageningen@gmail.com. Wil je de foto’s nummeren met je bondsnummer en de volgorde? Dus bijvoorbeeld: 0612***-01, 0612***-02 enz. De bestanden mogen max 1400 pixels breed zijn of max 1050 pixels hoog. Vierkante foto’s max 1050 pixels hoog. De bespreker mag vooraf niet weten wie de fotograaf is, dus vermeld nergens je naam of andere herleidbare kenmerken.

ZOOM: Iedereen met een PC/Laptop/Tablet of Smartphone kan een ZOOM-sessie volgen in beeld en geluid. Wanneer je beschikt over een microfoon en een webcam kun je meepraten en zien de andere deelnemers jou in beeld. Wanneer je nog nooit aan een ZOOM meeting hebt deelgenomen adviseren wij je om ruim vantevoren de ‘ZOOM meeting cliënt’ te installeren op je apparaat. Kijk voor meer informatie op: https://zoom.us/download#client4meeting.

Datum ZOOM-sessie: Dinsdag 16 maart
Tijd:
De bespreking begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is de online ZOOM-sessie geopend.
Locatie: @Home-Online. Koffie en/of thee uit eigen keuken, pauzedrankje is geheel voor eigen organisatie en rekening.

In een aparte nieuwsbrief ontvang je de gegevens voor het meedoen met Zoom.