Leden van de Rabobank kunnen nu hun stem uitbrengen.

Alle leden van Rabobank Gelderse Vallei hebben een persoonlijke inlogcode ontvangen. Met die code kunnen zij via de Rabo ClubSupport-stemsite hun vijf stemmen uitbrengen.

Rabobank
De Rabobank wil het meer en breder steunen van verenigingen bevorderen, zodat niet alleen de ‘grote vissen er met de buit vandoor gaan’ maar ook kleinere verenigingen een eerlijke kans krijgen. In een gezinssituatie is het vaak zo dat ouders en/of kinderen van meerdere verenigingen/stichtingen lid zijn en dus ook meerdere deelnemers willen steunen. Deze verdeling van stemmen en het verplicht uitbrengen van alle vijf deze stemmen leidt tot een evenwichtigere en eerlijkere verdeling van het beschikbare budget.

Stemmen
De leden zijn verplicht om alle vijf de stemmen uit te brengen. Daarbij geldt dat ieder lid maximaal twee stemmen op eenzelfde deelnemer uit mag brengen. Maar leden kunnen hun stemmen ook over maximaal vijf verschillende deelnemers verdelen. De leden kunnen tot en met 25 oktober hun stem uitbrengen.

Oproep
We kunnen gaan zitten wachten op hoeveel stemmen wij krijgen. Maar beter is om je familie, vrienden, kennissen en buurt- of clubgenoten actief op te roepen om ook een stem op ons uit te brengen.

Ons doel
Ter ere van het aanstaande 60-jarig jubileum wil onze club activiteiten gaan ontwikkelen in het dorp Lunteren. Het eerste doel is een jubileumexpositie die voor eenieder toegankelijk zal zijn. De club zal de kosten voor het materiaal (fotoprints, lijsten, etc.) graag willen faciliteren, o.a. vanuit de fondsen die worden verkregen met de Rabo ClubSupport.

Finale en uitreikingen van de Rabo ClubSupport is op donderdag 5 november.

Zie ook de website over: Rabo ClubSupport