1. Prints èn fotobestanden
Wij hebben de regel dat foto’s die op een clubavond besproken worden moeten worden aangeleverd als bestand (via WeTransfer button in de agenda), maar ook altijd als print moeten worden meegenomen.
Waarom die printverplichting? Het is toch voor de leden veel makkelijker om alleen de fotobestanden op te sturen?
Deze discussie is eerder een aantal keren gevoerd. De argumenten om het zo te doen zijn:

– wie moet printen selecteert bewuster/kritischer
– wie moet printen optimaliseert zijn beeld bewuster/kritischer
– de afdruk laat de echte kwaliteit zien van een foto
– het bespreken van fotoseries kan beter met de foto’s naast elkaar
– je kunt de foto’s van een maker vergelijkend en in onderlinge samenhang bespreken
– je kunt de volgorde van de foto’s veranderen en in zijn geheel zichtbaar maken
– we willen geen “dia-avonden”

Kortom: de printverplichting stimuleert de ontwikkeling van je fotografische kwaliteiten en maakt het bespreken makkelijker/zinniger.

Deze uitspraken komen voort uit ervaringen opgedaan bij andere clubs waar wel alleen met bestanden gewerkt wordt. Gemakzucht, middelmatiger kwaliteit bleken bij deze vorm van presenteren onvermijdelijk. Het foto-voor-foto bespreken is een verarming van de bespreekmogelijkheden. We hebben in het verleden een enkele keer nieuwe leden gekregen van andere clubs juist om deze reden: “jullie hebben toch niet alleen maar projecties, hè?” Omdat we een grotere club zijn projecteren we de foto’s tijdens het bespreken ook in het groot, zodat iedereen de details kan zien. We hebben een presentatiebord gemaakt met een klemrail boven en een hoekprofiel onderin. Zodat het niet noodzakelijk is om een passe-partout te maken voor de foto’s.
De kosten: printen kost geld, maar in verhouding tot de apparatuur die we gebruiken gaat het om zeer bescheiden bedragen. Een tip voor voordelig en kwalitatief goed printen: Hema online meerdagenservice. Profotonet heeft eveneens een heel goede naam wat kwalitatief printen betreft (ook papierkeuzes). Het echte hobbyplezier heb je wanneer je zelf print: de vrijheid van papierkeuze en de volledige controle over het gewenst resultaat.

2. Foto’s uitleggen vooraf
De foto’s staan uiteindelijk maar kort “te kijk”, nl. alleen tijdens het bespreken. Er is de behoefte geuit om foto’s nog eens wat uitgebreider te kunnen bekijken, dan alleen op het bord en op dat moment.

Wij gaan daarom een nieuwe werkwijze uitproberen:
Bij binnenkomst leg je je foto’s uit op de tafels die zijn klaargezet. Iedereen kan dus vooraf kijken naar de foto’s die besproken gaan worden. Zo gebeurt het ook bij b.v. de Bilderbergavond en de portfolioavond van het rayon. Het aardige is dat je de foto’s goed kunt bekijken en alvast een oordeel kunt vormen over de foto’s. Als ze daarna besproken worden is het extra interessant om te horen wat de besprekers ervan vinden. Na het bespreken worden de foto’s dan weer op de tafel teruggelegd, zodat er in de pauze en na afloop nog gelegenheid is tot “op de hand” bekijken.