Beste mensen,

Gelet op de naderende vakanties lijkt het ons verstandig om een aantal zaken rond de organisatie van de expositie in Huis Kernhem reeds nu in grote lijnen te regelen.

Bij deze doe ik jullie het verzoek om aan mij door te geven of, en zo ja op welke datum en tijdstip jullie als gastheer/-vrouw zouden kunnen optreden.

Het zou mooi zijn als ik jullie reactie vóór de laatste clubbijeenkomst op 20 juni a.s. binnen heb, zodat ik het rooster voor de zomervakantie kan afronden.

Mail je reactie naar Wim van Plateringen: wim.v.plateringen@wxs.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Expositie,
Wim van Plateringen