Aan: alle leden van Oog en Optiek
Van: Riana, Ingrid, Peter en Erik

Aan de enquête die we deze zomer aan jullie voorlegden, hebben maar liefst 40 van de 44 leden meegedaan. Dat is een prachtig en rijk resultaat!

Op woensdag 14 september houden we vanaf 20.00 uur een extra clubavond in De Schakel. Bij deze nodigen we je daar van harte voor uit. Tijdens deze avond willen we samen met jou en de andere leden een keuze maken uit de vele ideeën die via de enquête zijn aangeleverd.

Voorbereiden
Om de bijeenkomst zinvol te benutten, is wat voorbereiding van jouw kant nodig. Als iedereen op 14 september eerst de resultaten nog moet lezen, zou de avond immers al grotendeels voorbij zijn, voordat we aan samen kiezen toekomen. Dit is wat we van je vragen:

1. Lees waar Oog en Optiek volgens het bestuur voor staat (hieronder).
Oog & Optiek is een fotoclub
• Waar persoonlijke ontwikkeling in de fotografie centraal staat
• En vorm krijgt via inspirerende sprekers, thematische werkgroepen, het bespreken van elkaars foto’s en mentoraten.
• Sociale verbinding is daarbij een belangrijke meerwaarde.
• Bij Oog en Optiek werken we vanuit een ongedwongen sfeer, met respect voor onderlinge verschillen en met aandacht voor elkaar.

Heb jij feedback? Noteer dan zo concreet mogelijk jouw aanvulling of alternatief en neem dat op 14 september mee.

2. Lees de resultaten van de enquête door.
Let op, dit is best een kluif! Ons gemiddelde lag op 45 – 60 minuten leestijd. Markeer direct de ideeën die jou aanspreken. Erik van den Elsen heeft de resultaten van de enquête overzichtelijk bij elkaar geplaatst in de download ‘Clubenquête uitwerking+samenvatting’. Klik onderaan dit bericht op de download om deze te openen.
Voor de liefhebber zijn ook nog toegevoegd ‘Clubenquête-vragenlijst’ en ‘Clubenquête–antwoorden’. Hierin vind je de volledige vragen en antwoorden terug die in de uitwerking soms door Google worden afgebroken.

3. Selecteer de ideeën die jij écht belangrijk vindt.
a. Om te voorkomen dat we straks verdrinken in de ideeën, leggen we je een limiet op. Selecteer maximaal vijf ideeën uit de enquête, jouw top-5 dus.
b. Noteer elk idee dat jij selecteert op een apart briefje. Gebruik daarvoor een Post-it of een ander klein papiertje. Zet op elk briefje je naam.
c. Neem jouw briefjes op 14 september mee naar De Schakel.

Alleen voor wie wil!
Toen wij de antwoorden gingen lezen en er met elkaar over spraken, ontstonden vanzelf ideeën over hoe we onze activiteiten kunnen aanpassen of uitbreiden. Gebeurt dat bij jou ook? Zorg er dan voor dat je de kern van jouw idee in maximaal 1 minuut kunt vertellen. Wij geven je daar graag de ruimte voor.

Veel succes met voorbereiden en we hopen dat je erbij bent op de 14de!
Ingrid, Erik, Peter en Riana