De afdeling Gelderland Zuid gaat een cursus “foto’s bespreken” organiseren. Dit wordt de klassieke uitgebreide cursus volgens het boek “Over foto’s gesproken”. De cursus zal worden gegeven door Peter van Tuijl in Ons Huis, Dokter Honigstraat 3 in Zevenaar. De avonden starten om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur.
Deze cursus is bedoeld voor de meer ervaren fotografen die als fotobespreker een avond willen leiden op de club. Per fotoclub mogen 2 personen aan de cursus deelnemen. Het maximale aantal deelnemers is 12. E.e.a. in overeenstemming met het gestelde op de site van de Fotobond -> Cursus Foto bespreken
Bij aanmelding van meer gegadigden wordt geloot.

Cursisten moeten over het boek “Over foto’s gesproken” beschikken of aanschaffen. Men kan dit boek lenen uit de bibliotheek, van een clubgenoot dan wel zelf aanschaffen via de Fotobond. Het boek kan uitsluitend worden besteld door € 20,50 over te maken op rekeningnummer:
NL65 RABO 0176 9715 05
t.n.v. Fotobond
onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én uw lidnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Het bestuur van de afdeling en Peter gaan er van uit dat degenen die de cursus gaan volgen deze ook helemaal afmaken. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Afhankelijk van het aantal deelnemers (max 12) aan de cursus zullen de kosten ca. € 50,00 per persoon bedragen. In deze prijs is al een bijdrage van de afdeling verrekend.

De cursisten (2 per club) kunnen zich aanmelden door vóór 30 september 2022 een e-mail te sturen naar
secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl met vermelding van naam, club, lidnummer en e-mailadres.
Zodra bekend is of er voldoende deelnemers zijn (minimaal 8) krijgen deze persoonlijk bericht met bevestiging deelname en betaalverzoek.

De cursusdata zijn:
Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 1 december 2022
Donderdag 5 januari 2023
Donderdag 2 februari 2023
Donderdag 2 maart 2023

Bestuur Fotobond Afdeling Gelderland Zuid
Met vriendelijke groet,
Ina Kotterman, secretaris
fotobondgelderlandzuid.nl