Uit de enquête bleek dat het niet (meer) vanzelfsprekend is dat leden hun foto’s laten bespreken: velen ervaren een drempel om dat te laten doen. Daardoor worden minder foto’s besproken en ontnemen we onszelf de kans om van elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen als fotograaf.
Bij de bespreking van de enquêteresultaten is afgesproken dat wij -Ada Heijkoop, Arjan Aanraad en Tom Tammens- proberen het thema fotobespreking voor alle leden in de club weer aantrekkelijk te maken. Hoe we dat willen aanpakken hebben wij gepresenteerd op de clubavond van 5 oktober jl.
De presentatie is als PDF te downloaden: PresentatieVerbeterenFotobespreken.pdf

Waar richten wij ons op?
Wij richten ons met name op de fotobespreking voor vrij werk van de leden. Let wel: niet de systematiek van bespreking kreeg in de enquête kritiek, maar wel de vorm waarin die nu is gegoten.
In onze club hebben de leden verschillende ambities: voor hun fotografie, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan wedstrijden. Onze gedachte is om in de vorm van de fotobespreking onderscheid te gaan maken tussen vrij werk en wedstrijden.
Dus: vrij werk (en thema’s) bespreken gaat over wat jouw intenties zijn met het werk dat je laat bespreken en hoe je dat zo nodig en gewenst kunt verbeteren. Voor wedstrijden gaat de fotobespreking verder: dat gaat over waarderen en selectie.

Hoe willen we het aanpakken?
Allereerst door gebruik maken van de kennis over fotobespreking in onze club. Wij nodigen de huidige besprekers uit om met ons een groepje te formeren. Ook leden die zich willen bekwamen in fotobespreking zijn welkom. De opgave van het groepje is het wegnemen van de drempel (zie het begin) voor fotobespreking.
In ieder geval denken aan tweeledige aanpak:
1. het ontwikkelen van een andere vormgeving van de fotobespreking voor vrij werk (en thema’s), en
2. fotobesprekers en aspirant fotobesprekers de mogelijkheid bieden hun kennis op te frissen/te leren en de kwaliteit van het bespreken te borgen en/of verbeteren
3. met enige regelmaat toetsen of de (verbeterde) wijze van bespreken voldoet aan de verwachtingen van de leden.

Oproep!
Wil je ons hierbij helpen, meld je aan! Heb je als clublid alvast tips en suggesties voor ‘het nieuwe jasje’ van de fotobespreking, laat het ons ook weten. Stuur een e-mail naar Ada, Arjan of Tom:
-> Ada Heijkoop
-> Arjan Aanraad
-> Tom Tammens