Aan de slag met nieuwe ideeën
Afgelopen woensdag hebben we besproken met welke ideeën uit de enquête we aan de slag gaan. Zo’n vijftien leden waren aanwezig en nog eens vier andere hadden hun ‘huiswerk’ meegegeven aan iemand die naar de avond ging.

Waar staat Oog & Optiek voor?
We zijn begonnen met neer te zetten wat voor soort club Oog & Optiek wil zijn. De voorzet die was rondgestuurd, is uitgebreid met een beschrijving van hoe we willen omgaan met wedstrijden. Hieronder lees je het complete tekstje. We gebruiken dit om naar buiten toe te vertellen wat iemand (bijv. een nieuw lid) vindt bij Oog & Optiek; binnen de club helpt het bij het maken van keuzes.

Oog & Optiek is een fotoclub

  • waar persoonlijke ontwikkeling in de fotografie centraal staat
  • en die onder meer vorm krijgt via inspirerende sprekers, thematische werkgroepen, het bespreken van elkaars foto’s en mentoraten.
  • Deelnemen aan een wedstrijd zien we als stimulans om via een gezamenlijke opdracht een creatief resultaat neer te zetten.
  • Sociale verbinding is bij alles wat we doen een belangrijke meerwaarde.
  • Bij Oog & Optiek werken we vanuit een ongedwongen sfeer, met respect voor onderlinge verschillen en met aandacht voor elkaar.

Waar gaan we mee aan de slag?
We hebben allereerst vastgesteld dat er heel veel goed gaat in de club. Dat willen we vooral zo houden.

De enquête geeft aanknopingspunten voor wat we anders of beter kunnen doen. Het was fijn om te merken dat er veel overeenstemming is over waar we mee aan de slag willen gaan. In het overzichtje staan de thema’s op hoofdlijnen. Erachter zie je de namen van mensen die er woensdag bij waren en die hierin iets willen betekenen.

Let op: we willen er graag nog wat meer mensen bij hebben! Meld je komende woensdag even, of stuur een mailtje naar secretaris@oogenoptiek.nl om je aan te melden.

Nr. Thema Wie
1 Interne besprekers (na)scholen
Met interne besprekers een intervisiesessie of opfriscursus doen, zodat de kwaliteit van de fotobespreking bewaakt wordt. Nieuwe besprekers opleiden.
Arjan Aanraad, Tom Tammens
2 Deelname aan wedstrijden coördineren
Een meer gezamenlijke aanpak (opdracht, begeleiding, timing) van wedstrijden
Kees Jan Schilstra, Ingrid TB, Gesina Ploeger, Sjoukje Buitenhuis
3 Eindtijd = 22.00 uur
Betere handhaving van de eindtijd: 22.00 uur = klaar. En lukt een spreker dit ondanks onze instructies niet, dan om 22.00 uur een korte onderbreking, zodat de leden die naar huis willen gaan dit kunnen doen.
Programmacommissie, Ingrid TB, kookwekker
4 Printverplichting loslaten
Op bepaalde vrij-werkavonden kun je ook alleen digitale foto’s inleveren. Leden informeren via het programma / de agenda.
Programmacommissie
5 Werkgroep Fototechniek
De twee huidige techniekavonden vervallen. Dit worden in het nieuwe jaarprogramma vrij-werkavonden. Zo komt er meer ruimte voor de foto’s uit de werkgroepen.
Er komt een werkgroep Techniek die – buiten het jaarprogramma om – x sessies verzorgt over een populair techniekonderwerp. Die leden die zich hierin willen verbeteren, kunnen daaraan meedoen.
Erik vd Elsen, KJ Schilstra

Tevreden naar huis
Iedereen ging afgelopen woensdag tevreden naar huis. In de komende tijd gaan de ‘trekkers’ van de diverse thema’s met elkaar om de tafel om de ideeën verder uit te werken.