In het voorjaar 2020 mogen we opnieuw een expositie inrichten in uitkijktoren De Koepel in Lunteren. De opening is op 11 april. Dit keer koppelen we onze expo aan het project ‘Kunst van de vrijheid’ in het kader van 75 jaar herdenken en vieren in Ede.

Oog & Optiek doet mee met het fotografisch verbeelden van het thema ‘bevrijding‘.

Het woord bevrijding wordt vaak direct in verband gebracht met het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Google afbeeldingen met ‘bevrijding’ en je vindt vooral historisch beeldmateriaal van de bevrijding. Ook worden er jaarlijks talrijke foto’s gemaakt bij de events rondom de bevrijding in onze regio.

Wat wij voor dit project voor ogen hebben is niet zozeer de concrete vertaling van de bevrijding in 1945 maar het begrip bevrijding in ruimere betekenis. Het vrij maken of vrij worden. De emotie, het gevoel of symboliek van bevrijding.

Als fotograaf kun je hier je eigen invulling en interpretatie aan geven.

Wellicht is dit een onderwerp waar je niet in een keer raad mee weet. Om die reden is er tot februari 2020 op clubavonden met vrij werk gelegenheid om je bevrijdingsfoto’s ter bespreking voor te leggen. Zo kunnen we met elkaar toewerken naar een expositie met zeggings- en verbeeldingskracht. Meer details volgen later. Wel vast twee afbeeldingen ter inspiratie.

Foto boven © Ton Dirven
Foto naast tekst © W. Eugene Smith