Het jaar 2020 en verder

Wat een bewogen jaar is 2020 geweest. Veel zieke mensen, veel mensen overleden. De zorg overbelast. En dan ook nog: winkels dicht, horeca en restaurants dicht, geen vakanties. Weinig bezoek mogen ontvangen, geen feesten kunnen geven enz. enz.
Natuurlijk hebben wij fotografen met onze clubs ook het nodige ongemak meegemaakt. Vele maanden hebben we geen clubbijeenkomsten in een zaal kunnen houden. Een mentoraat avond en een cursus jureren konden in september nog net worden afgerond.
Gelukkig hebben veel clubs hun clubactiviteiten digitaal voortgezet. En ik moet zeggen, dat is even wennen, maar toch leuk om met je hobby bezig te kunnen blijven en te zien waar je clubgenoten mee bezig zijn.

Bestuur en vacatures
Het afdelingsbestuur is behoorlijk uitgedund, mede door de (tijdelijke) afwezigheid van onze voorzitter Marcel Waterman en de twee vacatures. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris en een bestuurslid. Voel je hier wat voor en je hebt toch niets anders te doen……. Meldt je aan via het secretariaat. secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl

Vergaderingen
Door corona konden ook de afdelingsvergaderingen niet doorgaan. De vergaderingen digitaal organiseren is lastig met twee bestuursleden. De één bedient de knoppen van het digitale vergaderprogramma en de ander moet notuleren. Chris (penningmeester) en ik (interim secretaris) gaan in maart 2021 toch proberen een ledenvergadering voor de afdelingsbesturen en persoonlijke leden te organiseren. Als het nog niet in een zaal kan, dan maar digitaal. We wachten af……..
Even bijpraten met iedereen en ideeën uitwisselen is altijd goed.

Afdelingsportfolio avond (vijf met samenhang)
De afdelingsportfolio avond 2020 gaat gelukkig wel door. Al is het dan deze keer digitaal.
Fijn dat Cameraclub Wageningen dit gaat organiseren. Er kunnen dan toch voor 2021 fotografen (uitgekozen door de fotobespreker) insturen voor Foto Nationaal 2021.
Hierover volgt nog nader bericht.

RDF 2021 (Regionale Digitale Fotowedstrijd)
Oog en Optiek in Lunteren gaat net als in 2020 de RDF 2021 digitaal verzorgen.
Ik heb begrepen dat ze het erg op prijs stellen als er nog een aantal clubs zich hiervoor aanmelden. Hoe meer deelnemers hoe interessanter de openbare (digitale) fotobespreking op maandag 12 april 2021 zal zijn.

Mentoraten en cursussen
Het bestuur heeft onderzocht of het mogelijk is digitaal een mentoraat te organiseren. Hierover krijgen jullie binnenkort bericht.
Diverse cursussen zoals jureren, foto bespreken, module documentair enz. zullen praktisch gezien alleen in een zaal kunnen worden gehouden en naar verwachting pas in de loop van 2021 kunnen worden georganiseerd.

Tot slot
Ik hoop van harte dat we medio augustus 2021 weer een beetje ons normale leven kunnen gaan oppakken en afdelingsactiviteiten kunnen gaan organiseren waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten.
Onze voorzitter Marcel Waterman, Chris Hörning en ondergetekende wensen alle leden van de afdeling ondanks alle beperkingen fijne feestdagen.
Tot in het nieuwe jaar.

Ina Kotterman,
Interim secretaris Fotobond Afd. Gelderland Zuid