Tot nu toe worden de resultaten van de werkgroepen altijd als eindpresentaties later in het jaar gepland. Het lijkt echter leuker om de ontwikkeling van de foto’s door het jaar heen te tonen. Dat houdt in dat er volgend jaar geen echte eindpresentatie van de werkgroepen meer zal zijn. In plaats daarvan kunnen werkgroepen zelf besluiten wanneer zij hun foto’s willen laten zien. Die kunnen dan op de avonden voor fotobespreking van vrij werk getoond worden. Op deze manier willen wij (het bestuur) onze leden meer betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten binnen de verschillende werkgroepen.

Om dezelfde reden willen wij jullie ook aanmoedigen eens contact op te nemen met de verschillende werkgroepen waar je (nog) niet in zit. Dan kun je misschien een keer meegaan als een werkgroep een leuk uitje of project gepland heeft.

Dus gaan we dit jaar in september en november genieten van de presentaties van de werkgroepen, vanaf 2018 kan dat het hele jaar door!