1 september tot en met 20 oktober 2017 staat FOTODOK in het teken van de tentoonstelling Voorbij Wij en Zij. Met werk van onder andere: Roos van Geffen (NL), Patricia Kaersenhout (NL), Alexander Chekmenev (UA), Amak Mahmoodian (IR), Terje Abusdal (NO), Moniker (internationaal collectief), Heather Dewey-Hagborg (US), Sanne van den Elzen (NL), Gilleam Trapenberg (CW), Lisanne van Happen (NL) en Dan Hassler-Forest (US), BeAnotherLab (internationaal collectief), Critical Mass (NL) en Alex Majoli (IT).

Sluiten we in of sluiten we uit? In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent globalisering, polarisatie, politieke debatten en migratiestromen, gaat Voorbij Wij en Zij in op identiteits- en groepsvorming. Hoe verhouden we ons als individu tot anderen? We willen houvast, en zijn op zoek naar groepen waar je je mee kunt identificeren. Onze individuele identiteit speelt een sleutelrol in het wel of niet behoren tot een bepaalde groep. Tot sommige groepen behoor je door de plek waar je geboren bent, het gezin waarin je opgroeit en de genen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Andere keren bepalen de mensen om je heen waar je bij hoort, waardoor je terecht of onterecht in een hokje geplaatst wordt, stereotypering ligt hierbij op de loer. En deels heb je zelf invloed: je kiest je vrienden, hobby’s, beroep of een nieuwe woonplaats. FOTODOK laat zien dat een (groeps) identiteit deels statisch is maar ook aan verandering onderhevig. Hoe dan ook is groepsvorming altijd onlosmakelijk verbonden met in- en uitsluiting. Dit wordt beïnvloed door grote thema’s als globalisering, immigratie, racisme, gender, seksualiteit en nationalisme. In plaats van denken in ‘ik’ en ‘de ander’, is de realiteit veel complexer: ‘ik’ en de ‘ander’ zijn veranderlijk en zijn hierdoor nooit strikt van elkaar gescheiden.

De behoefte om mensen in groepen te verdelen is menselijk en in de kern niet goed of fout. Voorbij Wij en Zij ontkent niet dat er groepen zijn die van elkaar verschillen en dat dit soms voor spanningen zorgt. Maar wat kunnen we doen om die spanningen niet te laten escaleren maar om te zetten in toenadering, nieuwsgierigheid en een open houding naar elkaar? Voorbij Wij en Zij brengt beeldmakers samen die het gebied tussen ‘wij’ en ‘zij’ onderzoeken en op kritische wijze kijken naar in- en uitsluiting.

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 1 september om 17.00 uur.
Kijk hier voor meer informatie over de opening.

Openingstijden & toegangsprijs:
Te zien 1 september t/m 20 oktober 2017
Woensdag t/m zondag van 12.00 – 17.00 uur.
Entree is € 4,-
studenten € 3,-
en kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.

FOTODOK:
Lange Nieuwstraat 7
3512 PA Utrecht

Website: FOTODOK

Foto © Roos van Geffen uit het project Zwarte School