Afdeling Gelderland Zuid organiseert najaar 2019 twee cursussen fotobespreken met Hans Brongers, één in Wageningen en één in Doetinchem. Hiermee willen we bevorderen dat de cursus voor alle belangstellenden uit Gelderland Zuid goed te bereiken is.

Hans Brongers is een van de auteurs van het veel geroemde cursusboek ‘Over foto’s gesproken’. Met dit boek zal ook in deze cursussen worden gewerkt.

Beide cursussen hebben plaats voor 12 Fotobondleden uit de afdeling. De cursus is afgestemd op ‘nieuwe gebruikers’, maar is ook nuttig als je je oude kennis nog eens wilt opfrissen.

Data Wageningen
donderdagavonden 26 september, 17 en 31 oktober, 21 november en 12 december 2019 van 19.30 tot 22.00 uur.
Plaats: Ons Huis, Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen.

Data Doetinchem
maandagavonden 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 en 18 november 2019 van 19.30 tot 22.00 uur.
Plaats: Voormalig gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl.

Aanmelden: stuur een mail naar gldzuid@gmail.com onder vermelding van naam en bondsnummer en zet erbij voor welke van de twee cursussen je je aanmeldt.

Betalen: Dankzij een bijdrage van de Afdeling bedragen de cursuskosten slechts € 50,-. Je aanmelding per mail is pas geldig nadat je dit bedrag hebt overgemaakt op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van Afd 06 Gelderland Z Fotobond.

Aangemeld? Dan moet je zelf het cursusboek bestellen bij de Fotobond.

Je kunt het boek bestellen door € 20,50 over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0176 9715 05 onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én je bondsnummer (dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens).

Foto © Guy Ackermans