De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne heet vanaf nu Rabo ClubSupport.
Jaarlijks stelt de Rabobank via de Rabo ClubSupport een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen. Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

Hoe meer stemmen, hoe meer geld
Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze vereniging ontvangt. Dit jaar verdeelt Rabobank Gelderse Vallei € 200.000,-!

Jouw stem is geld waard!

Jij steunt ons toch ook?
Fotoclub Oog & Optiek zal meedoen met het vieren van 75 Jaar Vrijheid. Wij zijn gevraagd voor de openingsexpositie in De Koepel te Lunteren. De opening zal plaatsvinden op 11 April 2020 tijdens de seizoens-opening van De Koepel in het jaar dat Gelderland 75 Jaar Vrijheid viert.
De leden van onze club zullen op hun eigen wijze 75 Jaar Vrijheid in beeld gaan brengen en gaan exposeren. De club zal de kosten voor het materiaal (fotoprints, lijsten etc.) graag willen faciliteren, o.a. vanuit de fondsen die worden opgehaald met Rabo ClubSupport..

Wie kunnen stemmen?
Alleen leden van Rabobank Gelderse Vallei kunnen op ons stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Ben je geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan je via de website van de Rabobank of onderstaande link lid worden. Doe dat nu, zodat je straks ook kan stemmen!

> Ik wil lid worden

Leden van de bank ontvangen per e-mail een unieke code waarmee ze in de periode van 27 september t/m 11 oktober 2019 kunnen stemmen via de website van de Rabobank. De bekendmaking is op 14 oktober 2019.

Zie ook de website: Over Rabo ClubSupport