Aan: alle leden van Oog en Optiek
Van: het bestuur
Betreft: voorstel voor ledenvergadering

We waren er klaar voor
Op woensdag 8 maart stond onze ledenvergadering gepland. De stukken waren verstuurd, de rollen verdeeld en de avond voorbereid. We hebben de vergadering echter moeten afblazen vanwege corona. Nu we vanuit het bestuur onze voelsprieten hebben uitgestoken over de interesse in live clubavonden hebben we ons ook afgevraagd waar de ledenvergadering alsnog een plekje kan krijgen in ons programma.

Ledenvergadering
Onze statuten stellen dat we uiterlijk binnen drie maanden na het afsluiten van het boekjaar een ledenvergadering moeten houden om als bestuur verantwoording af te leggen over het gevoerde (financiële) beleid en om de begroting voor het lopende jaar te laten goedkeuren. Als bestuur zien wij dit als de ‘formele’ agendapunten. Daarnaast wilden wij de ledenvergadering graag gebruiken om met jou te brainstormen over ons jubileumjaar in 2022.

Mosterd na de maaltijd
Het goedkeuren van de begroting voor 2020 wordt – hoe langer we de ledenvergadering opschuiven – steeds meer mosterd na de maaltijd. Vanuit het bestuur willen wij dan ook graag de formele agendapunten op korte termijn afhandelen. Voor de brainstorm over ons jubileum willen we graag zoveel mogelijk leden laten meedoen. Dat punt kunnen we ook in het najaar nog prima bespreken.

Voorstel: online vergaderen over afrekening 2019 en begroting 2020
We hebben gemerkt dat lang niet alle leden de behoefte voelen om over de afrekening en begroting mee te praten. Voor hen die hierover wel met het bestuur in gesprek willen, organiseren we op woensdag 10 juni a.s. van 20.00 – 21.00 uur een online vergadering. Dat kan nu, omdat de overheid rechtspersonen via een noodwet de mogelijkheid heeft gegeven om online een rechtsgeldige ledenvergadering te houden. Als bestuur streven wij ernaar de afrekening en begroting geaccordeerd te krijgen. Dit zijn dan ook de enige twee punten op de agenda.

Hoe werkt het?
Als je geen vragen of opmerkingen hebt over de afrekening 2019 en/of de begroting 2020 hoef je niets te doen.
Als je met het bestuur in gesprek wilt of vragen wilt stellen over de afrekening/begroting stuur je een email naar voorzitter@oogenoptiek.nl. Je ontvangt dan een link waarmee je op 10 juni a.s. de virtuele vergaderruimte kunt betreden.

Met vriendelijke groet, ook namens mijn collega-bestuurders,
Riana