Dit afgelopen fotografische jaar heeft een groep Oog&Optiekers een mentoraat gevolgd bij één van de Bondsmentoren van de Fotobond: Diana Bokje.
Zij hebben hun resultaten onlangs getoond aan ons. De deelnemers waren erg enthousiast over de mentor en hun resultaten waren prachtig, interessant en indrukwekkend om te zien.
Diana bleek bereid om nog een mentoraat te geven vanaf september 2018.

Informatie:
Diana is een ervaren Bondsmentor. Zij is lange tijd hoofdredacteur geweest van het blad Fotografie en heeft een schat aan fotokennis en -ervaring. Ze is bovenal erg enthousiast, benaderbaar en open. De opzet van het mentoraat is globaal als volgt:
Ieder die mee doet werkt gedurende het mentoraat aan een liefst zelfgekozen onderwerp of thema. Bij de eerste bijeenkomst is het vertrekpunt jouw eigen werk, waaraan de mentor kan zien wat je interesse is en hoe jij tot nu toe fotografeert. Tussen de vijf bijeenkomsten zitten 6 tot 8 weken, waarin je fotografeert voor je onderwerp/thema. Bij iedere bijeenkomst neem je dan werk mee dat besproken wordt (prints minimaal 10 x 15 cm). De mentor begeleidt jouw project o.a. door fotografen te noemen waar je wat aan zou kunnen hebben, gezien jouw keuze voor onderwerp/thema en door steeds richtinggevend te bespreken.
Na afloop van het mentoraat, dus eind 2019 presenteren de deelnemers hun project op een clubavond.

Data:
De start zal in september 2018 zijn. De dagen worden in overleg met Diana afgesproken. In principe worden dat woensdagavonden tussen de clubavonden in.

Kosten:
De deelnemers betalen samen de kosten voor het mentoraat. De Fotobond geeft een subsidie van 250 euro.
De kosten:
Mentor: totaal ongeveer 700 euro (5 x 100 euro, het Fotobondstarief, plus reiskosten, ongeveer 40 euro per keer)
Zaalhuur: ongeveer 125 euro (5 x 25 euro)
Samen dus ongeveer 825 – 250 = 575 euro.
Dat wordt gedeeld door het aantal deelnemers. De kosten schommelen dan dus tussen 50 en 60 euro pp. Het maximale aantal deelnemers is 12.

Meedoen?
Deelname gaat op volgorde van binnenkomst tot het maximum van 12 deelnemers. Nieuwe deelnemers hebben voorrang t.o.v. diegenen die dit jaar al hebben deelgenomen aan het mentoraat bij Diana. Het is niet altijd nu al goed te voorzien of er iets tussen komt en je misschien toch voor de start van het mentoraat moet afhaken. Dat is geen probleem: In dat geval komt er dan dus een plekje vrij voor wie op de wachtlijst staat.

Je kunt je vanaf nu opgeven door een mail te sturen naar hansbrongers@upcmail.nl

Foto © Diana Bokje