Eind januari start een cursus “foto’s bespreken”, waarvoor je je vanaf nu kunt opgeven.

Wat:
De cursus combineert de theorie en praktijk van het fotobespreken.
De nadruk ligt daarbij op het leren doen, de praktijk. Dat betekent dat er steeds uitleg is, maar vooral veel oefeningen om het in de vingers te krijgen.
Het gaat om 5 avonden die om 19.30 uur starten en ongeveer om 22.00 – 22.15 eindigen.

Deelnemers zorgen er voor dat ze het boek “Over foto’s gesproken” bezitten. Het boek is de basis van de cursus. Het is bij de Fotobond te bestellen voor 19 euro. In onze bieb hebben we 1 exemplaar.

Waar:
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dat bij mij thuis in mijn studio plaatsvinden. Daar kan ik maximaal 6 deelnemers “huisvesten”. Zijn er meer opgaven dan moeten we naar een andere locatie uitwijken. Dat kan eventueel bij iemand van de groep thuis die meer ruimte heeft, maar het kan dan ook door een zaaltje te huren.

Aantal:
Het maximale aantal deelnemers is 12. Deelname staat open voor degenen die ook daadwerkelijk mee willen gaan doen met het bespreken tijdens de clubavonden. Maar deelname staat ook open voor degenen die belangstelling hebben voor het onderwerp, maar niet willen deelnemen aan het bespreken voor de groep. Bij een te groot aantal opgaven, gaat de eerste groep voor.

Kosten:
Is het bij iemand thuis, dan is een vergoeding voor de catering aan de orde. Ik vraag eenmalig 20 euro pp voor het totaal van de 5 avonden.

Data:
Als er maximaal 6 personen zich opgeven, kan het bij mij thuis en is de eerste avond maandagavond 22 januari. Steeds spreken we de volgende avond in onderling overleg af, zodat we zeker weten dat iedereen ook kan.
Zijn het er meer, dan zijn we afhankelijk van anderen en kan dan ook pas de data worden vastgesteld.
Het gaat om de periode van eind maart tot begin mei. Tussen de bijeenkomsten zitten ongeveer 2 tot 3 weken.

Je kunt je vanaf nu opgeven door een mail te sturen naar hansbrongers@upcmail.nl