De Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond heeft een modulaire cursus voor Fotobondleden samengesteld. In 2017 hebben we in de Afdeling Gelderland Zuid tweemaal de avondmodules ‘compositie’ en ‘seriematig werken’ georganiseerd. Nu is de nieuwe module ‘Jureren voor clubs’ aan de beurt.

De cursus ‘Jureren voor clubs’ beslaat drie avonden van 2,5 uur. De cursus is bedoeld voor fotografen die willen jureren in clubs. In deze cursus leer je vaardigheden voor het jureren van (onderlinge) clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen.
De theorie is verwerkt in praktische opdrachten. Aan het eind van de cursus ontvang je een document met tips. Als deelnemer word je actief betrokken bij de opdrachten. Voorafgaand aan de eerste avond inventariseren we de beginsituatie en verwachtingen en krijg je een kleine huiswerkopdracht. Ook voor avond twee en avond drie is er een huiswerkopdracht.

Docent: Peter van Tuijl
Data: maandagavonden 11 maart, 8 april en 6 mei 2019. Aanvang 19.30 uur.
Lokatie: Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zevenaar.
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Deze hebben de cursus fotobespreken gevolgd of dezelfde basiskennis op een andere manier verkregen.

De Afdeling draagt een deel van de kosten, waardoor deelname aan de cursus slechts € 35 per persoon kost.
Meld je aan via een email aan gldzuid@gmail.com en gelijktijdige betaling van € 35 op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van afd. 06 Gelderland Z Fotobond. Vermeld bij je opgave: Jureren voor clubs.

Foto © Peter van Tuijl