In het kader van het vijftigjarig jubileum van Camera Club Wageningen tonen de leden van de club in een tweedelige expositie eigen foto’s in museum De Casteelse Poort in Wageningen. Het eerste deel van de expositie wordt door cultuurwethouder Anne Janssen feestelijk geopend op 6 oktober om 15.00 uur en duurt tot en met 31 oktober. Het tweede deel wordt geopend op 3 november om 15.00 uur en duurt tot en met 28 november. Bij de opening op 6 oktober vindt de prijsuitreiking plaats van de door Camera Club Wageningen uitgeschreven fotowedstrijd met als thema “Wageningen, Mijn Stad”.
Voor meer info:
www.cameraclubwageningen.nl

Tijd
Opening eerste deel, tevens prijsuitreiking fotowedstrijd: 6 oktober 2018 om 15.00 uur
Opening tweede deel: 3 november om 15.00 uur
De eerste expositie duurt tot en met 31 oktober, de tweede tot en met 28 november.

Plaats
Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a 6701 DN Wageningen

Entree
Tijdens de openingen op 6 oktober en 3 november om 15.00 uur is de toegang gratis. Daarna is de toegangsprijs van De Casteelse Poort €4 voor 13+ en €1,50 voor 6-12 jaar. De museumkaart is geldig. Zie ook: www.casteelsepoort.nl

Camera Club Wageningen
De club is in mei 1968 opgericht als Wageningse Dia- en Fotoclub. De vereniging heeft in de periode 2000-2010 de omslag gemaakt van analoge naar digitale fotografie en de diaprojector is vervangen door een laptop met beamer. De clubleden laten zich op clubavonden inspireren door fotobesprekingen en door regelmatig bekende fotografen uit te nodigen om over hun werk te vertellen. Ook vinden uitwisselingen plaats met andere fotoclubs en nemen clubleden regelmatig deel aan mentoraten onder leiding van professionele fotografen.
Camera Club Wageningen is een actieve vereniging met circa 50 leden en daarmee een van de grotere fotoclubs van de landelijke Fotobond (afdeling Gelderland Zuid). Binnen de club is een aantal werkgroepen actief: Stedelijk, Natuur, Portret, Creatief en Seriematig werken. De club werkt regelmatig samen met diverse maatschappelijke en culturele organisaties in Wageningen aan allerlei fotoprojecten.

Dit voorjaar organiseerde Camera Club Wageningen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag in theater Junushoff onder veel belangstelling een Open Dag met een groot aantal activiteiten voor fotovrienden en Wageningse belangstellenden.