Begin april opent De Koepel in het Lunterse Buurtbosch haar seizoen. Net als vorig jaar gebeurt dat met een expositie van Oog & Optiek. En natuurlijk willen we daar graag weer met een mooie expositie voor de dag komen.

Iedereen kan vanaf nu fotobestanden uploaden naar de selectiecommissie. De commissie bestaat voor deze expositie uit Rob van Geel, Erik van den Elsen en Hans Brongers. Dat uploaden kan via de speciale WeTransfer button onderaan dit bericht.
Er is geen limiet voor het aantal foto’s dat je wilt opsturen; we gaan er van uit dat het niet om overdreven grote hoeveelheden per persoon zal gaan. De foto’s die op de expositie in Kernhem hebben gehangen mogen ook meedoen voor deze expositie. Daarvan kunnen natuurlijk de foto’s die pas geleden in het Westhoffhuis hebben gehangen niet meedoen, omdat de locatie te dicht bij De Koepel ligt. Je mag allerlei foto’s insturen, er is geen specifiek thema.

Het opsturen van fotobestanden kan t/m zondag 24 februari.

De commissie gaat daarna selecteren en mailt iedere deelnemer met welke foto(‘s) hij/zij meedoet en hoe wij graag willen dat die foto(‘s) aangeleverd worden. Ook vragen we tegen die tijd een korte tekst bij elke foto aan te leveren, die bij de foto wordt gehangen.

Hoe gaat de selectiecommissie te werk? Uitgangspunten zijn:
• een zo mooi mogelijke expositie samenstellen met combinaties van foto’s die elkaar versterken en samen zorgen voor zowel afwisseling als samenhang.
Dat kan betekenen dat er meer foto’s van één persoon geselecteerd kunnen worden, ter wille van samenhang op een bepaald muurdeel.
• zo mogelijk voorrang voor de foto’s van leden die niet eerder hebben gehangen in De Koepel. Beide uitgangspunten kunnen samengaan, maar voorop staat natuurlijk dat het een mooie expositie wordt.

Laten we er samen weer wat moois van maken.

Groeten,
Hans

Website: Uitkijktoren De Koepel

Wetransfer

Foto’s voor de Koepel-expositie kun je aanleveren via deze WeTransfer button

Graag wel even je naam erbij vermelden

Sluitingsdatum is zondag 24 februari

Wetransfer