Ook dit jaar wordt er weer een landelijk mentoraat georganiseerd, een coaching traject voor leden van de Fotobond. Het mentoraat staat open voor zowel persoonlijke leden als leden die aangesloten zijn bij een fotoclub van de Fotobond. Het landelijk mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling van de fotograaf.

Om aan het landelijk mentoraat te kunnen deelnemen, moet men werk inzenden voor ballotage, waarbij het werk op een aantal inhoudelijke kwaliteitscriteria wordt beoordeeld. Toetreding tot het landelijk mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling. De ballotagecommissie bestaat uit vier bondsmentoren.

Het landelijk mentoraat wordt georganiseerd door de Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond en wordt begeleid door een bondsmentor. Het mentoraat heeft een looptijd van oktober 2018 tot mei 2019.

De bondsmentor die het landelijk mentoraat van 2018 gaat begeleiden is Louis Visseren.

Aanmelding
Sluiting inzending is 1 juni 2018
De Ballotage, uitslag en openbare toelichting voor het komende mentoraat is op zaterdag 16 juni 2018 in Kade 40 in Vlaardingen. Aanmelden kan via Monique de Zwart: monique@dezwart.nl, lid van de taakgroep Opleidingen en Sprekers.

Wat je verder moet weten als je interesse gewekt is!

Deelnemers
De deelnemers worden geacht hun fotografie verder inhoudelijk te willen en kunnen ontwikkelen. Een goede basis van opname- en beeldbewerkingstechniek en vormgeving van het beeld wordt verondersteld. Het landelijk mentoraat is een logische vervolgstap in de ontwikkeling van de fotografie en bouwt voort op kennis en inzicht, opgedaan in bijvoorbeeld club- en/of afdelingsmentoraten.

Het aantal deelnemers per landelijk mentoraat bedraagt minimaal 10. Het maximaal aantal deelnemers is in beginsel 12. Bij ruime belangstelling wordt mogelijk meer dan één landelijk mentoraat georganiseerd. De begeleidende mentoren maken deel uit van de ballotagecommissie.

Indien een deelnemer nogmaals een landelijk mentoraat wil volgen, behoort dit tot de mogelijkheden. Hij/zij maakt dit, met reden, schriftelijk kenbaar aan de taakgroep O&S. Dit kan eveneens via Monique de Zwart: monique@dezwart.nl. De taakgroep O&S zal een advies aan de begeleidende bondsmentor van het vorige mentoraat vragen en daarna een beslissing nemen.

Ballotage
Voor de ballotage van het landelijk mentoraat moet een portfolio ingeleverd worden dat door de ballotagecommissie/jury wordt beoordeeld. Het portfolio bestaat uit minimaal 8 foto’s (en in beginsel) uit maximaal 12 foto’s. Indien je hiervan af wilt wijken, neem dan contact op met de Taakgroep O&S, via Monique de Zwart: monique@dezwart.nl

Elk genre is toegestaan, echter waar de ballotagecommissie extra aandacht aan schenkt, is dat de foto’s inhoudelijk iets te vertellen moeten hebben. Esthetiek kan de inhoud ondersteunen, maar alleen esthetische foto’s zullen niet snel tot een positief oordeel leiden.

Uit het portfolio moet een adequate techniek blijken die toegespitst is op de inhoud van de foto’s. Als de foto’s origineel van aard zijn is dat natuurlijk een pluspunt en ook als je in de foto’s ziet dat een idee op een fotografisch goede en/of creatieve manier is uitgewerkt.

De ballotage zal zich in haar eindoordeel ook laten leiden door de toelichting van de fotograaf. In beginsel zal deze toelichting mondeling zijn in een gesprek tussen de fotograaf en de ballotagecommissie. Daarin wordt ook ingegaan op de ambitie van de fotograaf om deel te nemen aan het landelijk mentoraat. Daarna wordt door de ballotagecommissie een besluit genomen en aansluitend in een ‘openbare bespreking’ bekend gemaakt en toegelicht.

Inhoud van het landelijke mentoraat
In het landelijk mentoraat worden de deelnemende fotografen begeleid in hun verdere persoonlijke ontwikkeling in de fotografie. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf in zijn/haar fotografie. Het landelijk mentoraat wordt individueel ingevuld.

De deelnemer maakt een werkplan ter invulling van het landelijk mentoraat en overlegt hierover met de Bondsmentor. Tijdens het gehele mentoraat wordt verder op individueel niveau gewerkt aan de uitwerking van dit plan.

Het landelijk mentoraat omvat minimaal 4 reguliere begeleidingsbijeenkomsten (avond of een dagdeel) die verdeeld zijn over één periode (oktober-mei). De bondsmentor is tussentijds beschikbaar via e-mail contact om je te verder te helpen.

Op initiatief van de groep (bondsmentor/deelnemers) is het mogelijk extra bijeenkomsten te organiseren met een meer algemeen educatief fotografisch karakter waarbij ook externe
(professionele) fotografen een rol kunnen spelen. Deze extra bijeenkomsten moeten financieel volledig door de deelnemers van het landelijk mentoraat gedragen worden.

Het landelijk mentoraat wordt afgesloten met een persoonlijk portfolio en evaluatie door deelnemer en bondsmentor.

Wat kost het
Voor de ballotage 2018 wordt een inschrijfbedrag gehanteerd van € 25,- .
De fotobond verstrekt een subsidie voor het landelijk mentoraat. Daardoor is het mogelijk om voor € 75,- deel te nemen aan de reguliere bijeenkomsten van het landelijk mentoraat, mits de ballotage positief is.

Aanmelden
Inzenden van het werk moet digitaal gebeuren, samen met het ingevulde aanmeldingsformulier. Dit kan via Wetransfer. De uiterlijke inzenddatum is 1 juni 2018. Digitale bestanden kunnen voor de ballotage 2018 ingestuurd worden via WeTransfer naar monique@dezwart.nl.

Minimaal 8 foto’s en maximaal 12 foto’s. Foto’s digitaal in jpg opslagformaat, bestand kortste zijde ongeveer 1200 pixels, compressiekwaliteit hoog (in Photoshop compressie 10 of 12) Een dergelijk bestand is dan ongeveer 500 kB.

De naam van de bestanden (de foto’s) moeten als volgt worden aangeduid: fotograaf_nummerfoto_eventueletitelportfolio.jpg
Als voorbeeld: jenaam_01_titelfoto.jpg

Je dient gelijktijdig, dus uiterlijk 1 juni 2018, het bedrag van € 25,- over te maken op rekeningnummer:
NL 65 RABO 017.69.71.505   t.n.v. Fotobond, Eindhoven,
onder vermelding van ballotage Landelijk Mentoraat 2018, uw naam en uw lidmaatschapsnummer.

Stuur tevens een kopie van het aanmeldingsformulier naar ledenadministratie@fotobond.nl

Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden

Ballotage-dag
Op 16 juni kom je met je ingeleverde foto’s op print, minimaal formaat 20×30 cm om 10.15 uur naar Kade 40 in Vlaardingen. Daar lever je je prints in.

Rond 10 juni krijg je via de mail bericht hoe laat jij je portfolio op 16 juni kunt toelichten. Zo’n toelichtend gesprek met leden van de ballotagecommissie duurt ongeveer 15 minuten. In de middag zal de uitslag bekend worden gemaakt en de beslissing van de ballotage worden toegelicht.

Waar is Kade 40?
Westhavenkade 40
3131 AE  Vlaardingen
010-4602011
Kade 40 ligt ongeveer 5 minuten lopen van NS-station Vlaardingen.