Twee nieuwe cursusmodules Fotobond
Zoals je hebt kunnen lezen in ‘Fotobond in Beeld’ ontwikkelt de Taakgroep Opleiding & Sprekers een nieuwe modulaire cursus voor Fotobondleden. De modules ‘Compositie’ en ‘Seriematig werken’ zijn inmiddels klaar. Elke module vult één avond. De organisatie van de cursus vindt plaats via de Afdelingen.
AFDELING GELDERLAND-ZUID heeft voor beide modules tweemaal een cursusavond voor leden van de Afdeling georganiseerd. Drie daarvan zijn achter de rug.

Er is nog plaats bij de cursusmodule van de Fotobond over COMPOSITIE.
De cursus avond wordt gegeven door Hans Brongers.

Wanneer: Maandag 20 november
Lokatie: Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zevenaar
Aanvang: 20:00 uur.

De module Compositie richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?

De Afdeling draagt een deel van de kosten, waardoor deelname aan de cursusavond slechts € 2,50 per persoon kost.
Meld je aan via een email aan gldzuid@gmail.com
En gelijktijdige betaling van € 2,50 op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van afd. 06 Gelderland Z Fotobond.
Vermeld bij je opgave: Compositie

Foto © Guy Ackermans