Ook komend najaar-/winterseizoen bieden we vanaf september tot en met december 2020 weer een cursus Jureren binnen clubs aan, opnieuw te geven door Harry Sikkenk.
Als leerdoel formuleert de Taakgroep Opleidingen en Sprekers voor deze cursus het leren van vaardigheden voor het jureren van clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen.
De cursus is in principe bedoeld voor leden van de Afdeling Utrecht-’t Gooi die willen jureren in clubs binnen en buiten de Afdeling. Wij willen met de organisatie van deze cursus eraan bijdragen dat er een pool ontstaat van juryleden die dit soort activiteiten bij andere clubs dan hun eigen club kunnen uitvoeren, waardoor de anonimiteit van het te jureren werk gewaarborgd kan worden.
In de cursus wordt de theorie aangeboden aan de hand van praktische opdrachten waarbij de deelnemers betrokken worden. Ook tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus krijgen de deelnemers een document met tips.

Voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemers beschikken over de basiskennis Fotobespreken op het niveau van de cursus Fotobespreken van de Fotobond (óf het boek “Over Foto’s gesproken” van Brongers en Ophof intensief hebben bestudeerd) terwijl van de deelnemers in de cursus een actieve houding wordt verwacht.

Cursusavonden: aanvang 19.30 uur
Woensdagavonden 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2020

Plaats van de cursus:
Basisschool de Voorhof, ook wel Parkschool genoemd, De Looch 3-5, 4133 VK Vianen

Kosten € 85,-

Aanmelding en betaling:
Inschrijving tot en met zondag 10 mei 2020 op opleidingen.afd07@fotobond.nl

Geef bij inschrijving svp je naam, clubnaam, fotobondsnummer, e-mailadres, en telefoonnummer op.

Betaling van de cursuskosten eveneens uiterlijk zondag 10 mei 2020
NL19 INGB 0003 9497 12
t.n.v. Fotobond Afdeling Utrecht-’t Gooi
o.v.v. Jureren 2020.
Let op: Wie het eerst betaalt, het eerst maalt!

De inschrijving is pas definitief als het cursusgeld is betaald en alle gegevens zijn opgegeven

NB1. De cursus gaat door bij 8 deelnemers of meer. Maximum aantal deelnemers 10. Je krijgt bericht of je bent geplaatst of niet. Als je niet bent geplaatst wordt het overgemaakte cursusgeld teruggestort.
NB2. Omdat we de afgelopen keer uiteindelijk slechts met moeite 7 deelnemers hadden (gestart was met 8), stellen we de cursus ook open voor deelnemers uit aangrenzende Afdelingen van de Fotobond. Wie het eerst betaalt, het eerst maalt blijft ook dan van toepassing.

Namens het Bestuur van Afdeling Utrecht-’t Gooi van de Fotond,
Rien van Dam-Baggen, secretaris

info: opleidingen.afd07@fotobond.nl