We zijn al bijna weer toe aan een nieuw verenigingsjaar.

Om ook in het nieuwe jaar een breed scala aan activiteiten te kunnen bekostigen, kan uw bijdrage aan de clubkas niet worden gemist.
Daarom verzoek ik u de contributie voor 2020;  € 75,-  over te maken op banknummer:
NL31 RABO 0337 5851 05
t.n.v. Fotoclub Oog en Optiek
onder vermelding van ‘contributie 2020’

Omdat wij als lid van de Fotobond onze afdracht aan de bond voor 2020 nog in december moeten doen, verzoek ik u dit bedrag uiterlijk 15 december 2019 over te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot spoedig ziens.

Wim van Plateringen, Penningmeester Oog & Optiek