Wij zijn verblijd met veel nieuwe leden!

Hoe gaan we deze nieuwe leden helpen hun weg te vinden binnen de club en omgekeerd: hoe leren we hen kennen?

Als je bij een bestaande club komt, blijken daar allerlei regels en regelingen te zijn. Bv. over het meenemen van foto’s (aantal, aanleveren van zowel print als digitaal bestand, enz.), over de bibliotheek (hoe lenen en terugzetten), de vele commissies en werkgroepen, wie is wie en waar kan ik terecht met mijn vragen (algemeen over de gang van zaken, of specifieker over fotografische zaken), enz.

De leden die al langer lid zijn, kunnen allemaal als vraagbaak of “wegwijzer” dienen. Als zij zelf een vraag niet kunnen beantwoorden, weten ze wel bij wie je een dergelijke vraag het beste kunt neerleggen.

Het idee van het toewijzen van een buddy (vraagbaak, wegwijzer) ontstond.
Wat moet je je daarbij voorstellen:
Ieder nieuw lid krijgt één persoon (die al langer lid is) als buddy toegewezen. Over en weer is er de vrijblijvende mogelijkheid om vragen te stellen, ergens op te attenderen, advies te vragen, je foto’s voor te leggen (“kan ik dit meenemen naar de club?”), wetenswaardigheden te verwerven, etc. Alles kan, maar niets hoeft.
Wij denken dat een dergelijke persoonlijke ‘link’ de drempel tot contact verlaagt en het thuisraken in de club zal vergemakkelijken.

Het bestuur zal leden benaderen met de vraag of men buddy zou willen zijn voor één van de nieuwe leden, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het “in de buurt wonen”.