Het afdelingsbestuur heeft Huub Claessens bereid gevonden een digitaal afdelingsmentoraat zwart/wit fotografie te gaan verzorgen. Hiervoor zal het platvorm zoom worden gebruikt.  Als de corona regels het toelaten zullen we proberen de laatste avond in mei fysiek te houden met geprinte foto’s. Daarover later en in overleg meer……

Meer info over Huub Claessens vind je hier:
Fotograaf – Huub Claessens -> Foto Beeld Verhaal (burenstad.nl)
Daarnaast is Huub actief op Facebook onder zijn eigen naam en op Instagram (Huubcs)

De maximale groepsgrootte zal uit 8 personen bestaan. Voor clubs geldt in principe 1 deelnemer per club. Als er meer aanmeldingen komen kan er een tweede mentoraat worden georganiseerd. Is er ruimte voor meer deelnemers per club dan volgt daarover bericht.

De data van de mentoraten zijn:
maandag 31 januari 2022 (digitaal)
maandag 28 februari 2022 (digitaal)
maandag 28 maart 2022 (digitaal)
maandag 25 april 2022 (digitaal)
maandag 30 mei 2022 (wanneer mogelijk fysiek)

De kosten voor deelname aan het mentoraat zijn € 62,50

Je kunt je opgeven via secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl
Graag met vermelding van je naam, je fotoclub of persoonlijk lid en telefoonnummer.

Na betaling van de kosten ad € 62,50 op IBAN NL55 INGB 0005 8562 78 t.n.v. Fotobond Gelderland Zuid onder vermelding van “zwart/wit mentoraat” is je aanmelding geldig. (mocht je onder een andere naam betalen dan de naam van de deelnemer, dan graag de naam van de deelnemer erbij vermelden)

In principe geldt wie het eerst komt…

Met vriendelijke groet,
Ina Kotterman, secretaris (interim)
Fotobond Afdeling Gelderland Zuid

Foto © Huub Claessens