In september start het mentoraat onder leiding van Pieter van Leeuwen.
Daarvoor hebben zich een aantal leden opgegeven. Gezien de huidige omstandigheden heb ik overlegd met Pieter onder welke condities we het mentoraat zouden kunnen laten doorgaan. We spraken daarover het volgende af:

• In onze grote zaal kunnen we de onderlinge afstand houden door de stoelen op afstand van elkaar neer te zetten.
• Om veel geloop te voorkomen worden de gemaakte foto’s digitaal vooraf aangeleverd en op de bijeenkomst vindt dan de bespreking plaats via de beamer. Iedereen blijft dus op zijn plaats.
• De pauze moet ook veilig kunnen worden georganiseerd. Men zou kunnen overwegen eigen drank mee te nemen.
• Ontsmetting van de stoelen, e.d. is allemaal ook mogelijk.
• De keuze van het onderwerp waaraan je wilt werken, vraagt extra aandacht: het moet haalbaar zijn. Je kunt vermoedelijk nog geen afspraken maken voor het maken van portretten, of fotograferen in tehuizen, etc.

Deze condities zijn voorgelegd aan de deelnemers en bijna iedereen wil graag deelnemen aan het mentoraat als het zo georganiseerd wordt.

Er is echter nog plaats voor maximaal 3 deelnemers.
Als je dus ook graag wilt meedoen kun je je aanmelden bij Hans Brongers: hansbrongers@upcmail.nl
Graag op korte termijn doorgeven!

De kosten worden hoofdelijk omgeslagen per deelnemer en zullen bij 12 deelnemers (het maximum) op ongeveer € 65,- uitkomen.

Data van de bijeenkomsten zijn:
23 september 2020
11 november 2020
13 januari 2021
24 februari 2021
14 april 2021