Afdeling Gelderland Zuid organiseert komend seizoen weer twee inspirerende afdelingsmentoraten

Waarom een mentoraat?
Deelnemende fotografen willen zich inhoudelijk ontwikkelen in hun fotografie.
Als je op zoek bent naar verbreding of verdieping van je kennis en ervaring, kun je een mentoraat volgen. Niet voor vergroting van je technische kennis maar vooral om je creativiteit en de inhoud van je fotowerk te ontplooien. In een Afdelingsmentoraat word je op je eigen niveau gestimuleerd en in je persoonlijke fotografische ontwikkeling begeleid. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf in zijn/haar fotografie. In wederzijdse vertrouwen wordt een programma vastgesteld waarbij het eigen werk van de deelnemer vertrekpunt is. Fotobesprekingen en huiswerkopdrachten zijn de belangrijkste middelen om het terrein te verkennen. Doel is vooral deelnemers te laten ervaren dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Leren leren als het ware. En natuurlijk moet het wel leuk blijven, dus het zal vooral praktisch en uiteraard met fotografie ingevuld worden.


1. Mentoraat met Diana Bokje

Update:
Vanwege de grote belangstelling is een tweede groep gestart op dezelfde data als de avonden, maar dan ’s middags van 13.30 tot 16.00 uur. In de avondgroep zijn nog twee plaatsen vrij en in de middaggroep één.

Data: dinsdagavonden 8 oktober en 3 december 2019 en 14 januari, 3 maart en 14 april 2020 van 19.30 tot 22.30 uur én op dezelfde data ’s middags van 13.30 tot 16.00 uur.

Zaal: ’t Huukske, Mauritsstraat 22, 6812 BS Arnhem

Over Diana
Visie
Ik wil anderen graag inspireren om op een andere manier te fotograferen, de ongeschreven regels achter zich te laten of hun onderwerp op een andere manier te benaderen. Ook wil ik hen graag laten nadenken over andere vormen van fotografie. De fotografie buiten de fotoclubs heeft zich steeds meer ontwikkeld richting de inhoud. Ik ben van mening dat foto’s het meest interessant zijn wanneer ze een verhaal vertellen, maar dat vorm de foto toegankelijker maakt. Fotoclubfotografie zou volgens mij boeiender worden en meer jonge leden aantrekken wanneer er een mix van vorm en inhoud wordt nagestreefd.

Werkwijze
Graag wil ik andere fotografen begeleiden in het anders kijken tijdens een mentoraat waarbij we veel kijken naar werk van andere fotografen, ons hierdoor laten inspireren en natuurlijk zelf aan de slag gaan, al dan niet met series. Tijdens de besprekingen is er veel interactie tussen de deelnemers waardoor je ook veel leert van de andere deelnemers.


2. Mentoraat met Pieter van Leeuwen

Update: Hier zijn nog drie plaatsen vrij

Data: maandagavonden 30 september, 4 november en 16 december 2019, 3 februari en 16 maart 2020 van 19.30 tot 22.30 uur

Zaal: Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zevenaar

Over Pieter
Visie
Vaardigheden maken het mogelijk de beste foto te maken die je voor ogen hebt. Visie maakt die beste foto beter. In mijn mentoraten draait het om visie. Ik probeer deelnemers de rijke cultuur rond fotografie te laten voelen. Ik vind het belangrijk dat je beseft hoeveel er mogelijk is, om daar een eigen weg in te vinden. Dan kun je diepgang bereiken, en dat is de beste route naar originaliteit.

Werkwijze
Iedere deelnemer wordt persoonlijk begeleid waarbij de groep toehoort en kijkt. Tijdens de eerste sessie probeer ik niet alleen de voorkeuren en passies van een fotograaf te herkennen, maar ook onvermoede krachten en verborgen belemmeringen te vinden. Die vormen het kader voor een opdracht waarmee de cursist gedurende het mentoraat aan de gang gaat. Met positief commentaar probeer ik iedere sessie het opdrachtwerk op een hoger niveau te brengen. Soms heeft een mentoraat een tweede onderwerp. Bijvoorbeeld werken vanuit een concept, of stilstaan bij het creatieve proces of het leren vinden van woorden bij je foto’s.


Contactpersoon
Carleen van den Anker, gldzuid@gmail.com, 06 17417131

Deelname
Meld je aan via gldzuid@gmail.com. Let daarbij op onderstaande voorwaarden. Vermeld bij je aanmelding voor welk mentoraat je je opgeeft. Je aanmelding is geldig zodra je de deelnemers-bijdrage hebt betaald.

Voorwaarden
Het maximumaantal is gesteld op 10 deelnemers per mentoraat. Zo kan iedere deelnemer voldoende aandacht krijgen.

De aanmelding is opengesteld tot 1 juli 2019; daarbij zullen in eerste instantie persoonlijke leden en maximaal 2 leden per club worden toegelaten.
Als de groepen op 1 juli nog niet vol zijn, krijgen alle overige leden de mogelijkheid zich op te geven.

Kosten
Door een bijdrage van Afdeling Gelderland Zuid kost een mentoraat slechts € 75,-.
Let op: Je aanmelding per mail is pas geldig als je dit bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer NL55 INGB 0005 8562 78
ten name van Afd 06 Gelderland Z Fotobond.

Dus: mailtje sturen én betalen = opgeven voor het mentoraat.

Foto’s © Theo Fama – Diana Bokje