Ongeveer een maand geleden hielden we een enquête onder de leden. Hier is uitstekend op gereageerd en daarmee konden we als bestuur goed inschatten wat de wensen van de leden zijn. We merkten dat er ook buiten het bestuur interesse in de uitkomsten is. Natuurlijk delen we die graag met je. Hieronder vind je – met dank aan Erik van den Elsen – de resultaten in het kort.

De conclusie uit deze enquête is dat bij het houden van twee clubbijeenkomsten in juni 2020 (voor de vakantiestop);
  1. 26 van de 37 leden (70,3%) die hebben gereageerd geven aan te waarschijnlijk te willen komen naar de clubavonden, mits aan de veiligheidseisen wordt voldaan. 11 leden (29,7%) geeft aan niet te willen komen.
  2. Op de vraag of de leden liever naar het (grotere) Westhoffhuis komen dan naar de Schakel, antwoordt 26 van de 37 leden (70,3%) dat het niet uitmaakt of de clubavond wordt gehouden in het Westhoffhuis of de Schakel. 11 leden (29,7%) geeft aan toch niet te willen komen, ondanks dat het Westhoffhuis groter is. Geen enkel lid (0%) geeft aan de voorkeur te hebben voor het Westhoffhuis boven de Schakel, en dan toch te komen.
  3. Op de vraag hoe eventueel digitaal bijwonen (van huis uit, achter de computer) van de clubavond er uit zou moeten zien, antwoorden 16 van de 37 leden (43,2%) dat ze toch de voorkeur geven aan live bijwonen van de clubavond, 13 leden (35,1%) geven aan dat ze liever een opgenomen clubavond bekijken, terwijl 7 leden (18,9%) aangeven de voorkeur te hebben voor een live uitzending. 1 lid (2,7%) geeft aan dat hij/zij geen prijs stelt op bijwonen van de clubavond noch het zien van een digitale versie. Een groter deel van de leden (35,1% tegen 18,9%) geeft de voorkeur aan een opgenomen versie van de clubavond boven een live uitzending.
Een volledig verslag, inclusief grafiekjes, kun je hier downloaden: Resultaten enquête (pdf)