Op 15 maart jl. vond onze jaarlijkse ALV plaats. Er waren 17 leden aanwezig. Sommige vragen of opmerkingen zijn echter relevant voor iedereen. Die vind je in deze nieuwsbrief.

Flitserset
De club beschikt over een oude flitserset. We kunnen deze niet opslaan in De Schakel. Welke (beginnende) fotograaf zou deze flitserset willen hebben? Als je geïnteresseerd bent, kun je vóór 16 april a.s. een mailtje sturen aan voorzitter@oogenoptiek.nl. Als we medio april geen reactie hebben ontvangen, nemen we afscheid van de flitserset.

Lijsten 100 x 70
De club heeft tien fotolijsten van 100 x 70cm. Deze staan nog opgeslagen bij Henk van Lagen. Henk heeft echter in december zijn lidmaatschap van Oog & Optiek opgezegd. In De Schakel kunnen we de lijsten niet opslaan. Veel van de lijsten hebben een beschadiging op het aluminium en / of het glas, maar wellicht kunnen er nog goede combinaties worden gemaakt. Als je zo’n lijst wilt hebben, kun je vóór 16 april a.s. een mailtje sturen aan voorzitter@oogenoptiek.nl. Rond medio april verdelen we de lijsten onder de geïnteresseerden. Wat we overhouden, gaat weg.

Tips & tricks
In het besloten ledengedeelte van de website staat onder Clubinformatie een nieuw item, namelijk Tips & Tricks. Hier staat onder meer de handleiding die Arjan Aanraad maakte voor het instellen van een witrand t.b.v. een afdruk.

Kort verslag
Ingrid TB maakte voor hen die niet aanwezig waren een kort verslag, ter informatie:

Om 20.00 uur werd de vergadering door Riana geopend in aanwezigheid van 17 leden.

Na het vaststellen van de notulen van de ALV 2022 besprak Erik de activiteiten van de diverse werkgroepen. De coördinator van de werkgroepen, Peter Michielsen, was helaas door ziekte verhinderd.

  • Portret, 12 deelnemers die 4x per jaar bij elkaar komen
  • Macro, 12 deelnemers. Vanaf mei ligt er nog geen planning vast, maar via de WhatsApp groep worden er activiteiten ondernomen.
  • Architectuur, Erik is niet langer de coördinator. De groep regelt nu onderling uitstapjes en 3 juni gaat men naar Rotterdam.
  • Straatfotografie , 10 deelnemers. Men gaat 4x per jaar met elkaar op stap en 4x per jaar wordt er een nabespreking gehouden. 22 april gaat men naar Amsterdam en op 3 juni, samen met Architectuur , naar Rotterdam.
  • Natuurfotografie, 9 deelnemers. Tom Tammens is de coördinator en op 5 april zal de werkgroep zijn werk op de clubavond laten zien. Men gaat 4x per jaar op stap; individueel of in groepjes.
  • Fototechniek. Erik van den Elsen heeft deze nieuwe werkgroep opgestart. Hij organiseert de 1e Workshop over belichting binnen/buiten op zaterdagochtend 25 maart in de Schakel. Focus stacking en Filters staan nog in de planning. Mochten er leden zijn die zelf een workshop Fototechniek willen geven dan kunnen zij zich bij Erik aanmelden.

Ingrid TB nam de commissielijst door.

  • Er werd besloten om een paar commissies bij elkaar te voegen en Noortje trekt zich even terug uit de Westhoffhuisexpositie en de catering.
  • Nieuwsbrief en Website zijn samengevoegd.
  • Materiaal, Onderhoud en Beamer zijn samengevoegd en Esther Groot gaat Kees Jan hierbij ondersteunen.
  • Clubuitjes, er werd voorgesteld om van het werkgroepenbezoek op 3 juni aan Rotterdam een clubuitje te maken. Op die dag is echter ook de RDF-bespreking in Druten.

Meta besprak de Jaarrekening 2022.
Agaath las het verslag van de kascommissie voor. Zij deden daarin o.a. de suggestie om de subsidies die we ontvangen hebben te besteden aan b.v. workshops voor de werkgroepen, het uitnodigen van speciale (duurdere?) sprekers, scholing van de besprekersgroep door een externe partij en andere clubactiviteiten. Met de bijscholing van de besprekersgroep is al gestart: Jan Nabuurs begeleidt deze groep. Heb je een idee voor je werkgroep? Meld je dan bij het bestuur. Heb je een idee voor een spreker? Meld je dan bij de programmacommissie.

De voorzitter verzocht de leden om het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2022. De leden stemden allen voor. Ook de begroting 2023 werd door de leden goedgekeurd

De bestuursleden, Riana, Erik en Peter zijn door de leden unaniem voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd.

In verband met de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 21 juli 2021 is ingegaan werd ons door de Fotobond aangeraden de statuten (uit 1983) aan deze wet aan te passen. Bij een aanpassing van de statuten moeten de leden hierover stemmen. In ons geval moesten er 28 stemmen/machtigingen aanwezig zijn. Gelukkig waren die er en met 28 stemmen voor werden de nieuwe statuten aangenomen.

Tijdens de rondvraag vroeg Esther zich af of het een goed idee is om de foto’s van de leden die op onze website staan wat vaker te verversen. Als eenieder max 5 foto’s inlevert, blijft het ook overzichtelijk. Ook hebben nog niet alle leden een pasfoto bij de webmasters aangeleverd om in het “smoelenboek” te plaatsen. De webmasters pakken dit verder op.

Jasper stelde voor om bij wedstrijden (BFW en RDF) meer ondersteuning vanuit de club te geven bij o.a. het laten afdrukken van de foto’s en het maken van de passe-partouts.

Net voor 22.00 uur sloot Riana de vergadering, nadat Agaath en Liesbeth werden bedankt met een fles wijn voor hun inspanning voor de Kascommissie.