In memoriam: Hans Brongers

Op 16 juni 2022 overleed Hans Brongers op de leeftijd van 77 jaar. Van die 77 jaar is Hans 34 jaar lid geweest van Oog & Optiek. Bijna de helft van zijn leven. Dit toont aan hoe belangrijk Oog & Optiek voor hem was en dan met name door die fotografie. Hij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor Oog & Optiek en zijn leden. Om over te brengen hoe geweldig het is om een foto te maken die meer is dan een gewoon plaatje. Dat een foto ook inhoud kan hebben en zo de toeschouwer raakt. Een verhaal overbrengt.

En zo volgde hij een mentoraatcursus die door de Fotobond was opgezet. Hij heeft later via zijn eigen mentoraten zijn passie over kunnen brengen op veel amateurfotografen en werd een veel gevraagd bondsmentor binnen de Fotobond. Ook was hij een gewaardeerd lid in jureringen van wedstrijden. Hij kon uitleggen waar de positieve elementen in de foto zaten. Meer dan de negatieve benadrukken. Je moet immers gestimuleerd worden om verder te gaan. Zo hadden wij het ook geleerd van onze eerste bondsmentor binnen de club: Kees Tillema. Hans noemde hem zelfs onze huismentor, omdat hij zeker vijf mentoraten voor Oog & Optiek verzorgd heeft. Kees was zelf fotograaf en gaf les op de Arnhemse Kunstacademie.

In de loop van de jaren ontwikkelde Hans zich binnen de Fotobond tot een prominent en veelgevraagd mentor. Zijn ideeën over hoe de fotografie te stimuleren binnen de fotoclubs en heel Nederland werden gewaardeerd en leidden tot de uitgave van een boek.

Daarin werd uiteen gezet hoe foto’s te bekijken en uitgelegd waarom de ene foto ‘het’ wel heeft en de andere foto niet. Dit boek dat hij samen uitbracht met Simon Ophof heet Over foto’s gesproken en vormt een leidraad volgens welke je foto’s ‘lezen’ kan.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden bleef hij binnen onze fotoclub actief en ook binnen het bestuur als het nodig was. Zo vormde hij de leidende en stuwende kracht om ook nieuwe bestuursleden te begeleiden en nieuwe leden zich thuis te laten voelen. Hij miste ook nooit de foto-uitstapjes. Die zijn niet alleen bedoeld om mooie foto’s te maken, maar ook het onderlinge contact te verstevigen, waar vaak tijdens de clubavonden geen tijd voor is.

Kortom, een veelzijdig en gewaardeerd lid. Maar bovenal een warm en betrokken persoon die prachtige foto’s kon maken. Zo zal hij in onze herinnering blijven en via zijn foto’s leeft hij voort. Een prachtige nalatenschap. Laten wij Oog & Optiekers hem als voorbeeld nemen en doorgaan in zijn geest.

Hans, dankjewel voor al die jaren dat wij elkaar hebben gekend en hebben samengewerkt.

Tot ziens,
Noortje

Noortje de Vries is – samen met Jaap Karsten – van ‘dezelfde lichting’ als Hans Brongers en daarmee al meer dan drie decennia lid van Oog & Optiek.
Noortje schreef het bovenstaande In Memoriam.