Waarschijnlijk ten overvloede, maar voor de volledigheid laten we je hierbij weten dat de clubavond van 1 april a.s. niet doorgaat vanwege het Coronavirus.

Het Bestuur