Uit eigen ervaring weet ik dat je als nieuw lid soms even moed moet vatten om je foto’s voor het eerst aan te bieden ter bespreking. En dat geldt soms ook voor minder nieuwe leden… Weet dan dat de besprekers een aangeboden foto altijd op een positief kritische manier zullen bekijken.

Soms is het aangeboden aantal foto’s wat aan de krappe kant. Dat gebeurde laatst ook weer. Daarom willen we je aanmoedigen ook minder goede foto’s aan te bieden. Soms lukt het niet de vinger erachter te krijgen, waarom een foto niet laat zien wat je bedoeling ermee was. Daar kun je dan ook vragen over stellen. Een bespreker kan je aanwijzingen geven hoe een foto sterker overkomt. Je doet immers geen examen, maar je laat je foto’s zien om ze besproken te krijgen en er zodoende van te leren. En, jij leert er niet alleen van, maar ook je mede-leden kunnen er wat van opsteken! Zo heeft iedereen er baat bij.

Kortom, mooie foto’s zijn welkom, maar foto’s om van te leren evenzeer!

Groet,
Rob van Geel