Op woensdag 6 april zal de selectie plaatsvinden van de foto’s voor de jaarlijkse bondsfoto wedstrijd. De selectie zal worden gedaan door Diana Bokje, en vindt plaats in De Schakel.

Voor de bondsfotowedstrijd-selectie mag elk lid maximaal 5 foto’s meenemen; zowel nieuw werk (wat niet eerder op een clubavond is getoond) als oud werk (wat wel ooit is getoond). Foto’s die je eerder hebt ingestuurd voor de bondsfotowedstrijd mag je niet opnieuw insturen.

Vóór de pauze zal Diana al het nieuwe werk bespreken en na de pauze worden alle foto’s, dus zowel nieuw als oud werk, bij elkaar gelegd en zal Diana de 10 beste foto’s selecteren voor de bondsfotowedstrijd.

Alle foto’s moeten dus geprint worden meegebracht, maar ook digitaal worden aangeleverd. Details voor het digitaal aanleveren via de WeTransfer button vindt je in agenda van 6 april, en kan tot uiterlijk zondag 3 april.