Exposities
Het bestuur wil graag een expositiecommissie in het leven roepen. Wie voelt er voor om daar aan mee te doen?

Waar gaat het om? We willen graag een expositiecommissie die in algemene zin zorg draagt voor exposities. Bij exposities melden zich altijd voldoende vrijwilligers aan voor het inrichten, voor de selectie, voor de PR en alle mogelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de goede gang van zaken. De expositiecommissie neemt de initiatieven, regelt wat nodig is en houdt het overzicht en de aansturing van alle werkzaamheden.

Er kan gebruik gemaakt worden van alle ervaring opgedaan bij de vele exposities uit het verleden. Zo is er o.a. een uitgebreid draaiboek beschikbaar, dat gebruikt is bij de grote Kernhem-expositie van vorig jaar.

De specifieke exposities in het Westhoffhuis en in De Schakel vallen buiten deze expositiecommissie. Noortje initieert en organiseert deze beide exposities.

Je kan je voor de expositiecommissie aanmelden via: voorzitter@oogenoptiek.nl


Aanschaf van clublijsten
Wij willen een aantal grotere lijsten aanschaffen. Op dit moment denken we aan 6 lijsten van 60 x 80 cm. Deze lijsten kunnen door leden bij exposities geleend worden van de club. Marlies heeft aangeboden deze lijsten bij haar in opslag te zetten.

Foto: © Adrianna Calvo – Pexels