Afgelopen maandag hebben een tiental leden van de club de cursus ‘Foto Bespreken’ afgerond tijdens de laatste cursusavond. De cursus werd geleid door Hans Brongers die aan het eind van de avond door Jan van Roekel op ludieke wijze namens de hele groep in het zonnetje werd gezet. Onder leiding van Hans werden de cursisten ingeleid in de kunst van het foto bespreken.

Gedurende de vijf cursusavonden werden de onderwerpen ‘beschrijven’, ‘analyseren’, ‘interpreteren’, en ‘waarderen’ behandeld. Ook verschillende presentatietechnieken kwamen aan bod. Tijdens elke cursusavond werd ook flink geoefend. De nieuwe besprekers zullen in de toekomst worden ingezet om de foto’s van de leden tijdens de clubavonden te bespreken.

Foto’s © Erik van den Elsen