Bericht van de Fotobond Taakgroep: Wedstrijden en Exposities

Al enige tijd bestaat de wens om de wedstrijden en de daarmee gepaard gaande jureringen enigszins te wijzigen.
De aanleiding daartoe is de wedstrijd documentaire fotografie, die een aantal jaren geleden al eens gestart is, maar niet van de grond kwam. Een dergelijke wedstijd toevoegen aan de huidige kalender is geen optie. De wedstrijdkalender is reeds behoorlijk uitgebreid en biedt geen ruimte voor meer.
Ook foto online, ooit gestart als een wedstrijd voor startende fotografen, was aan herziening toe, met de invoering van het ranking systeem voldoet deze wedstrijd niet meer aan de doelstelling en is voor de startende fotograaf niet meer aantrekkelijk.

De Taakgroep Wedstrijden en Exposities implementeert met ingang van 2022 de volgende wijzigingen in de diverse wedstrijden.

De Bonds Fotowedstrijd (inzenden vanaf 1 april 2022)

Dit is een wedstrijd voor de bij de Fotobond aangesloten clubs, die jaarlijks door één van die clubs georganiseerd wordt. De inschrijfprocedure zal niet veranderen, wel zal de wijze van bespreken ingrijpend anders zijn.

Hoewel de BondsFotowedstrijd een wedstrijd voor clubs is, was de bespreking van de ingezonden werken echter steeds meer een bespreking van individuele beelden en het werk van de clubs als totaal raakte enigszins ondergesneeuwd. De bespreking van met name de topclubs verloor sterk aan waarde omdat veel van hun beelden al in de loop van het programma besproken waren.
Om weer terug te gaan naar de oorsprong, wordt de bespreking met ingang van de volgende editie uitsluitend per club gedaan en de bespreking van de losse beelden met een score van brons en hoger achterwege te laten.

Met ingang van 2022 gaat de bespreking, het ochtenddeel, er als volgt uitzien:

Na het afsluiten van de jurering, zal de betreffende coördinator van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities, in samenspraak met de jury, een lijst van maximaal 12 clubs opstellen die besproken gaan worden op het grote podium. Die lijst bevat in ieder geval de winnende clubs. Het is echter nadrukkelijk geen automatisme dat de beste 12 clubs in die lijst komen, voor die selectie kunnen verschillende criteria van toepassing zijn, met als uitgangspunt dat de gehele bespreking een boeiende voorstelling wordt.
De clubs die in deze lijst geplaatst worden, worden daarvan in kennis gesteld, echter zonder dat de plaats in de ranglijst bekend gemaakt wordt. Op deze manier krijgen clubs die in de oude aanpak kansloos waren op een bespreking voor een groot publiek, nu wel die kans en wordt de ochtendbespreking naar een hoogtepunt gebracht, ook al omdat de bespreking van deze clubs in willekeurige volgorde zal plaatsvinden en de winnaars pas aan het einde worden bekendgemaakt, voorafgegaan door de bekendmaking van de drie beste foto’s. De trofee voor de beste foto blijft wel bestaan, omdat deze beste foto vrijwel zeker al besproken is, kan deze tegelijkertijd met de winnende clubs bekend gemaakt worden.

Het middagprogramma kent verder geen wijzigingen, hier kunnen de clubs, zoals de laatste jaren gebruikelijk, een bespreking van hun inzending door één van de juryleden aanvragen.

Aanvullend zullen de drie beste clubs uitgenodigd worden hun inzending beschikbaar te stellen, en aan te vullen tot 20 werken, voor inzending naar de FIAP World Cup Clubs, dit door, en op kosten van, de Fotobond.

Foto Online

Jaarlijks waren er drie edities, dit worden er twee.
Het genre was altijd “vrij”, dit wordt “vrij” en een wisselend genre. Waarbij opgemerkt dat het genre “vrij” niet toegankelijk wordt voor die leden die:

– Een titel hebben bij een internationale organisatie, te weten FIAP, PSA, GPU, ISF en RPS
– De Bondsmeesterklasse verworven hebben
– Een prestatieonderscheiding hebben van de Fotobond
– Aangesloten zijn bij tenminste één van de volgende landelijke groepen van de Fotobond:
Bondsmeesterklasse
Camera Natura
FIAP
Documentaire Fotografie
Landelijke groep Creatief
Landelijke groep Portret
– Zij die op de mentoren- of jurylijst staan

Het wisselende genre is voor alle leden toegankelijk.

Foto Individueel

Het aantal van één naar twee edities per jaar brengen.
De opzet voor Foto Individueel 1 blijft gelijk, voor de nieuwe Foto Individueel komt een toevoeging. Bijvoorbeeld Foto Individueel Documentair of Foto Individueel Storytelling, deze kan per jaar wisselen om zo een grotere diversiteit te creëren, ook kan een thema toegevoegd worden aan de wedstrijd.
De bespreking van beide wedstrijden wordt in één evenement medio oktober van het jaar gehouden op een centraal gelegen locatie in het land.

Met deze aanpassingen blijft het aantal scoringsmomenten voor de ranking gelijk, krijgen startende leden weer een wedstrijd en is er een mogelijkheid voor hen die meer wensen als losstaande beelden. Ook wordt er gedacht over de mogelijkheid één of beide wedstrijden deels op papier te gaan doen, volgens het format van Foto Nationaal.

Gert Wildering
Vz Taakgroep Wedstrijden en Exposities