Begin juni heeft Pieter van Leeuwen ons tijdens een clubavond tips en een aanpak meegegeven om een fotoserie te gaan maken. We hebben een half jaar de tijd om zelf aan een fotoserie te werken, want op 7 december komt Pieter om onze resultaten te bespreken. We hopen dat veel leden de uitdaging aan gaan!

We organiseren met Pieter een extra ‘tussenstap’ in de uitwerking van de ideeën voor een fotoserie. Want zoals Pieter aangaf: het creatieve proces is een proces van broeden en bijstellen, en een half jaar is zo voorbij!

Pieters presentatie (zonder de foto’s vanwege copyrights) is een geheugensteuntje en kun je downloaden via deze link: Download PDF
Voor wie er niet bij was in juni is de presentatie misschien niet goed te volgen. De elementen waarop je een serie kunt baseren worden toegelicht. Op de laatste sheet staat de ‘opdracht’.
Vraag Erik van den Elsen of Ingrid van Beurden als je er niet uitkomt.

Op de clubavond van 7 september besteden we aandacht aan de ideeën die er zijn. Pieter wil iedereen afzonderlijk feedback geven en onze ideeën verder helpen aanscherpen. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan voor 1 september de volgende beschrijving naar Erik van den Elsen en/of Ingrid van Beurden:
a) je idee
b) het soort serie
c) de rode draad voor een fotoserie
Zij zorgen voor de opvolging en het contact met Pieter.

Schroom niet, iedereen kan meedoen!

Tijdlijn:
1 september – deadline voor het insturen van je plan voor een serie (uitwerking idee met rode draad)
7 september – presentatie van de feedback van Pieter van Leeuwen op ieders idee
4 december – uiterste inleverdatum van je fotoserie via de website van Oog & Optiek
7 december – bespreking van de eindresultaten door Pieter van Leeuwen

De hoeveelheid foto’s in een fotoserie staat niet vast, maar probeer het tussen 5 en 10 foto’s te houden.