Dat jubileum vieren we op verschillende manieren. We gaan een weekendje weg naar Dordrecht, we exposeren clubbreed en er komt een jubileumboek. Over het jubileumboek nu wat meer informatie.

Iedereen krijgt twee pagina’s
Het is al een paar keer eerder ter sprake geweest, maar nu gaan we al snel starten met het maken van afspraken, want ieder lid krijgt in het jubileumboek twee pagina’s. Hoe worden die gevuld? In de eerste plaats komt daar een foto van jou die gemaakt wordt bij jou thuis door Annelies Barendrecht, Theo Fama, of Hans Brongers. Zij maken met jou een afspraak om te komen voor het maken van die foto.
De rest van de ruimte op de twee pagina’s wordt gevuld met foto’s die jij gemaakt hebt. Er is plaats voor één, twee of maximaal drie foto’s. Het is aan jou zelf om de keuze te maken, maar ga vast nu op zoek naar jouw beste foto’s. Het is handig als je meer foto’s, bv. vijf, uitzoekt die wat jou betreft in het boek mogen komen. Dan is er iets meer keuze voor de vormgever van het boek. Theo heeft de vormgeving op zich genomen, hij heeft er beroepshalve veel ervaring mee. Behalve je foto’s is het de bedoeling dat er een verhaal over jouw fotografische hobby bij komt te staan. Het gaat bv. om je fotografische interesses; hoe je bij Oog&Optiek bent gekomen; hoe lang je lid bent, hoe lang je fotografeert, enz. Annelies neemt contact op met iedereen voor een interview (dat kan ook telefonisch plaatsvinden). De tekst wordt uiteraard pas geplaatst nadat jij die hebt goedgekeurd.

Wat komt er verder in het boek
Er komt een voorwoord (hiervoor willen we burgemeester vragen), gevolgd door een stukje geschiedenis van Oog&Optiek. Die geschiedenis zal niet alleen maar uit een droge opsomming van feitjes bestaan, maar bevat ook opvallende, aardige, hilarische stukjes uit de rijke historie van onze club.

Wat gebeurt er met het Jubileumboek
Het is de bedoeling dat ieder lid een boek krijgt. Het is nog niet duidelijk of een kleine vergoeding van de leden noodzakelijk is. Uit de reserveringen voor de jubileumactiviteiten wordt in elk geval het grootste deel van de kosten betaald. Het gaat alleen om de drukkosten, alle werkzaamheden worden onbetaald verricht. De oplage zal wat ruimer zijn dan het aantal leden dat wij hebben, zodat we exemplaren over houden voor gelegenheden (bij exposities ter inzage; presentexemplaar voor de burgemeester, PR dus, en mogelijk te koop voor geïnteresseerden).
Verder komt er een jubileumexpositie met werk van ieder lid en dat betreft dan in elk geval één van de foto’s die jij hebt uitgekozen voor in het boek. Een bijzondere expositie dus: boek en expositie komen overeen.

Tot slot
Tijdens voorgaande gelegenheden hebben we gemerkt dat de aanwezige leden enthousiast waren over dit plan. Nu is duidelijk hoe het boek er uit komt te zien en welke bestemming het gaat krijgen. Het jubileumboek komt dus een breder publiek onder ogen dan alleen de eigen leden. Mocht je om die reden niet in het boek willen komen te staan, meld dat dan via e-mail bij Annelies, Theo, of Hans. Wie met foto’s en interview meedoet, geeft daarmee automatisch toestemming voor publicatie in het boek. Mocht je meer willen weten, vragen, of opmerken, stuur dan een berichtje naar -> Hans Brongers

Het wordt beslist een prachtig en waardevol clubdocument van formaat!