RDF 2024: omgevingsportret

Op 22 juni werd onze serie van acht foto’s voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) 2024 beoordeeld. De acht omgevingsportretten behaalden als serie geen podiumplaats. Wel ontvingen Esther en Erik met hun foto een derde resp. tweede plaats bij de beoordeling van de inzendingen als individuele foto. Aan de kwaliteit van de beelden op zichzelf lag het dus niet, maar het commentaar was – overigens net als vorig jaar – dat het geheel onvoldoende een serie vormde.

De RDF-jury beloonde drie series met een podiumplaats die veel meer samenhang vertoonden dan alleen hetzelfde thema. Voor deze series is duidelijk vanaf de start en gedurende het maakproces samengewerkt door een groep enthousiaste clubleden.

Onze aanpak voor 2025

Bij de laatste clubavond voor de zomerstop kozen we gezamenlijk het thema ‘vork’ voor de komende RDF. Vanuit de wedstrijdcommissie gaven we aan dat we dit thema per nieuwsbrief zouden verspreiden, zodat wie wilde al in de zomervakantie voor de volgende RDF kan fotograferen.

De feedback op onze serie van dit jaar geeft ons echter voortschrijdend inzicht: alleen het benoemen van een thema en vervolgens individueel fotograferen is niet genoeg. Voor een écht samenhangende serie is vanaf de start en gedurende het maakproces overleg en samenwerking nodig tussen de leden die meedoen.

Wij zien hierin een mooie gelegenheid om er zo werkelijk een clubaangelegenheid van te maken, waarbij een aantal leden die aan de komende RDF willen meedoen, samenwerken.

Meedoen?

Lijkt dit jou leuk? Meld je dan via secretaris@oogenoptiek.nl aan voor de startsessie van woensdag 11 september a.s. We bespreken dan samen hoe we onze te maken foto’s nog meer samenhang kunnen geven. Tijdens de zomerstop kunnen we alvast onze gedachten laten gaan hoe we op een creatieve wijze een goede serie kunnen maken, zodat we de 11e spijkers met koppen kunnen slaan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vindt de sessie plaats in Veenendaal of Lunteren. De details hierover krijg je een week vóór de bijeenkomst.